10 gezonde redenen tegen houtrook

  1. U wilt een gezonde leefomgeving voor u zelf en uw (klein)kinderen, maar in houtrook zitten vele giftige stoffen, deze zijn voor u, uw kinderen en huisdieren erg ongezond. Nat hout en bewerkt hout (verf, geïmpregneerd) zijn zonder meer taboe, de stoffen die hieruit komen zijn nog giftiger.
  2. U vindt dat we zuinig moeten omgaan met de aarde. Houtkachels zijn een grote bron van roetdeeltjes, deze zijn mede verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. Roetdeeltjes zweven door de lucht en bereiken uiteindelijk ook de ijskappen. Door dit roet op het ijs wordt de warmte geabsorbeerd in plaats van teruggekaatst en mede daardoor smelten deze ijskappen.
  3. U bent voorstander van duurzame en milieuvriendelijk producten. Hout verbranden is niet duurzaam, want het veroorzaakt een uitstoot van methaan . Methaan is een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is dan CO2. In 2012 was de uitstoot van methaan door houtkachels 60% hoger dan de uitstoot door het totale verkeer. Daarnaast kunnen we ons afvragen of er wel sprake is van een vermindering van CO2 door houtverbranding, omdat het meeste hout dat wordt aangeboden afkomstig is van relatief jong bos. Hout dient namelijk tenminste 50 jaar oud te zijn, wil het CO2 neutraal verbrand kunnen worden. Jong hout verbranden veroorzaakt juist een toename van CO2.
  4. U kunt uw euro maar één keer uitgeven. Een houtkachel is per definitie minder efficiënt en effectief dan een cv of gashaard. De gemiddelde kachel heeft, als u hem optimaal stookt met goed gedroogd hout een rendement van ongeveer 75%. Een gasgestookt toestel zit veel hoger. Daarnaast kost een redelijk goede kachel al gauw €5000,- en dient deze jaarlijks te worden gereinigd. Wilt u daadwerkelijk iets verdienen dan is het investeren in zonnepanelen veel beter voor zowel uw portemonnee als het milieu.
  5. Een houtkachel heeft veel verse lucht nodig om goed te branden. Dat betekent dat u veel moet ventileren in de kamer waar de kachel staat, waardoor er weer warmte verloren gaat.
  6. Nederland is eigenlijk niet geschikt voor houtkachels. Houtkachels zijn vooral zinvol in landen waar het lange tijd erg koud is en waar aardgas of elektriciteit bijna niet voorhanden is. De houtkachel heeft geen thermostaat, dus u krijgt het al snel te warm of te koud. Als het te warm wordt moet u extra ventileren, want smoren van de kachel is geen optie. Dat is namelijk erg slecht voor het milieu.
  7. Het stoken met een houtkachel is bewerkelijk. U moet hout kopen en dit op een droge plek opslaan. De schoorsteen moet regelmatig worden gereinigd, dit kan u vaak niet zelf doen. Maar ook een kachel opstoken en uit laten branden is een vak apart en kost veel tijd.
  8. Gezelligheid kent zijn grenzen, dit moet niet ten koste van anderen in uw woonomgeving gaan. Ook al vindt u de geur van houtrook lekker en de vlammen erg gezellig, er zijn veel mensen die last hebben van de geur en het fijn stof dat het stoken van hout veroorzaakt. Als u respect heeft voor mensen die in uw buurt wonen, houdt u rekening met de eventuele gevolgen voor hen.
  9. Er is geen houtkachel die geen rooklucht produceert. Elke houtkachel, hoe duur deze ook is, stinkt, dat is niet te voorkomen. Rookloos stoken betekent namelijk niet hetzelfde als geurloos stoken. Daarnaast betekent rookloos stoken ook niet dat de uitstoot gezonder is. De emissiewaarden zijn weliswaar minder dan bij zichtbare rook maar nog steeds hoog.
  10. Stoken in een houtkachel betekent letterlijk stoken met vuur. U, uw kinderen of huisdieren kunnen zich branden aan deze kachel. Kachels veroorzaken daarnaast soms schoorsteenbranden, hiermee wordt de kans op brand in huis aanzienlijk vergroot!