Fijnstof van houtrook en longen

Wat zit er in houtrook en hoe schadelijk is het?

Deeltjes kleiner dan 10 micrometer dringen bij inademing door in de luchtwegen. Fijnstof in de lucht kan daardoor leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot vroegtijdige sterfte. Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks 2.300 tot 3.500 mensen vroegtijdig overlijden aan alleen al de acute gevolgen van blootstelling aan fijnstof. Op basis van de langetermijneffecten van chronische blootstelling aan fijnstof zouden in Nederland mogelijk zelfs 12.000 tot 24.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden. (Bron: RIVM).

Het RIVM heeft in 2013 het Dossier Fijn Stof op haar site gepubliceerd. Voor een nadere uitleg welke stoffen er bij verbranding vrij komen en op het fijn stof kunnen zitten en welk effect dat op de gezondheid heeft, klik op de link.

Houtrook is een mengsel van vaste stoffen, gassen en vloeistoffen. Zoals sigarettenrook bevat houtrook honderden luchtverontreinigende stoffen die kanker en andere gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Een van deze stoffen is fijnstof. Dit bestaat uit kleine stukjes van vaste stoffen en vloeistoffen in de rook die afkomstig zijn van onvolledig verbrand hout. Als je rook inademt komen de fijne deeltjes diep in de longen. De deeltjes bevatten giftige stoffen die maanden in de longen kunnen blijven zitten, waardoor veranderingen kunnen ontstaan die leiden tot  ziekten en structurele schade.

De meeste houtrookdeeltjes zijn 2,5 micron (micrometer) of minder in grootte – kleiner in diameter dan een menselijke haar (figuur 1).

Figuur 1: Vergelijking van een menselijke haar met een zandkorrel en fijnstof PM2,5

fijn_stof_480_01

Wetenschappers noemen deze deeltjes PM2.5. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze voorbij de verdedigingswerken van de luchtwegen komen. Ze bereiken de diepste gebieden van de longen, de alveoli. Het stoken van hout verhoogt de hoeveelheid van fijne deeltjes in de lucht. Studies hebben aangetoond dat fijne deeltjes schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, zelfs bij lage niveaus.
longen

Bron: Department of ecology State of Washinton, Pub. No. #09-02-021 (revised June 2012)