Goed om te weten

Er is veel informatie te vinden over houtstook op het internet. Te veel om allemaal op te nemen in deze site.  Goed om te weten gaat vooral in op de basale informatie. Wat is houtrook, welke stoffen zitten er in en wat kan dit bijvoorbeeld voor uw gezondheid betekenen.

Ook bied Goed om te weten informatie om zelf actie te ondernemen. Als gehinderde is dit vaak een lange weg. Dat heeft een aantal redenen:

  • de stoker is meestal niet bereid zijn gedrag aan te passen. Uw argumenten wegen niet op tegen de financiele investering van de stoker of zijn recht van gezelligheid.
  • de gemeente is onvoldoende bekend met de problemen rondom houstook. Vaak weet men er te weinig van af. Maar ook ontbreekt het aan duidelijke regelgeving.

In de praktijk is het belangrijk dat u zelf over voldoende kennis beschikt en doorzettingsvermogen hebt. Probeer altijd in gesprek te blijven met de gemeente.
De toolkit kan daar bij helpen. U kunt ook contact opnemen met de GGD. En probeer ook mensen in uw omgeving in te schakelen. Met meer sta je vaak sterker.