Kamervragen over ‘import van vervuilende houtkachels’

Staatssecretaris van Veldhoven beantwoordde vandaag Kamervragen van Van Eijs over de ‘import van vervuilende houtkachels uit Duitsland’.

“België hanteert strengere productnormen voor emissies en rendement voor nieuwe installaties die op hout gestookt worden en ook Duitsland kent scherpe eisen aan houtkachels.”

“Met het dichterbij komen van de invoerdatum van de Ecodesign-richtlijn en de recente ontwikkelingen in Vlaanderen, bestaat er wel een toenemende kans dat kachels die nog niet aan de Ecodesign-eisen voldoen in Nederland op de markt komen.”

“Ik vind dat geen wenselijke ontwikkeling. Ik wil daarom komen tot een regeling om zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 januari 2020, de nieuwe eisen van de Ecodesign-richtlijn ook in Nederland net als in onze buurlanden van kracht te laten zijn voor nieuw verkochte kachels.”

Kortom: dit jaar nog een mogelijke dump van extra vervuilende houtkachels op de Nederlandse markt. Even los van het feit dat zo’n ‘EcoDesign’-houtkachel alsnog net zoveel uitstoot als zes dieselvrachtauto’s.

Alleen niet stoken draagt bij aan schone lucht!

Over de schrijver