Persoonlijk verhaal

Een recent ontvangen persoonlijk verhaal

Persoonlijk verhaal

Wij vonden ons 9 maanden oude zoontje half bewusteloos in zijn kamertje die blauw stond van de rook door de houtkachel in de tuin van de buren. Enorm geschrokken hebben we onze kleine man uit zijn bedje getild en naar onze slaapkamer gebracht. Hij reageerde in eerste instantie niet en was heel suf. Na een paar keer roepen en zachtjes kloppen op zijn wangetjes werd hij langzaam wakker. We hebben direct de huisarts gebeld, de buren op de hoogte gebracht en hen gevraagd de kachel uit te doen.

Het was een avond in de zomer en hadden derhalve het raam openstaan van de slaapkamer van ons zoontje, niet wetende dat de buren een houtkachel hadden. Onze kleine man begon ineens licht te hoesten hetgeen we via de babyfoon zagen. Omdat hij niet verkouden was, waren we even gaan kijken wat er aan de hand was. Pas toen we hem zo hadden gevonden, realiseerden we ons, hoe vaak is dit al gebeurd zonder dat we er erg in hadden? Want beneden en op zolder roken we nauwelijks iets, maar in zijn kamer was de rook en brandlucht heel sterk. Mijn alertheid is aangewakkerd door mijn vader die chemicus was en mij als klein kind al waarschuwde om uit de buurt te blijven van (hout)rook.

Na het incident hebben we met de buren gesproken en afspraken gemaakt om niet te stoken bij windstil en de stookwijzer te raadplegen, of om een alternatief te vinden voor de houtkachel. Zij stelden voor om gelkaarsen te gaan gebruiken en wij hebben toen aangeboden mee te betalen aan deze oplossing. De eerste keren hebben zij de gelkaarsen gebruikt, maar daarna zijn zij toch weer gaan stoken met hout omdat ze dit gezelliger vonden. Bovendien geloven zij er niet in dat houtrook ongezond is omdat het een natuurproduct is.

Niemand ziet wat er achter de muren in een huis gebeurt op het moment dat er ergens een houtkachel of vuurkorf wordt aangestoken.

Vervolg

Ruim een jaar lang hebben we via Whatsapp met de buren contact gehad op het moment dat de haard aan zou gaan. Ook al stookten de buren niet vaak en hielden ze ons op de hoogte, bij ons zat continue de angst dat we het appje zouden missen en onze kleine weer in de rook zou liggen, en misschien wel zou kunnen stikken omdat de rook niet makkelijk uit zijn kamer weg kon komen. Daarbij komt dat ons zoontje regelmatig benauwd is en derhalve Ventolin gebruikt. En nadat wij hadden ontdekt dat de buren een houtkachel hadden, heeft hij een keer op de eerste hulp in het ziekenhuizen gelegen met zware ademhalingsproblemen. We hielden derhalve het raam en de roosters voor de zekerheid meestal dicht. Dit betekende wel dat er helemaal geen frisse lucht meer in zijn kamer kwam.

Ook afgelopen zomer ging de haard aan terwijl het windstil, code rood van de stookwijzer of heel erg warm was waardoor ons zoontje met de ramen en roosters dicht moest slapen. Het was een zeer vervelende situatie omdat wij de buren hun leuke avondjes niet wilden ontnemen maar ons grote zorgen maakten over de gezondheid van onze kleine man. We zaten met onze handen in het haar en hebben derhalve een deskundig advies van de gemeente gevraagd om een goede oplossing te vinden. Hierbij hebben wij benadrukt dat wij een goede verstandhouding met de buren hebben en deze graag zo willen houden. Nadat de gemeente polshoogte is komen nemen van de situatie, zijn vervolgens ook andere buren zich er mee gaan bemoeien die vonden dat wij onze buren hun plezier niet gunden en het ons alleen maar te doen was om de haard weg te krijgen. Daarnaast geloofden ze niet dat wij last van de rook konden hebben. Los van het feit dat je je ernstig zorgen maakt om de gezondheid van een heel jong kindje en dit onderwerp al lastig bespreekbaar te maken is met buren die niet geloven dat houtrook ongezond is, moet je ook nog een discussie aangaan met mensen die er helemaal niks mee te maken hebben.

Na een lang gesprek met de buren hebben wij hen kunnen overtuigen dat het ons echt om de gezondheid van ons zoontje te doen was en niet om hen te pesten. De buren stelden voor een houtrookfilter te plaatsen. Dat leek ons ook een goed idee en hebben voorgesteld daar aan mee te betalen. Om meer informatie te krijgen over het ABCAT filter zijn we rond gaan bellen naar meerdere professionele instanties en bedrijven, waaronder een haardleverancier. We werden daar helaas alleen maar treuriger van want iedereen zei, dat filter gaat het probleem niet oplossen. En het gaat hier over de gezondheid van een kind dus die kachel moet helemaal niet branden, ook niet af en toe.

Men denkt, ach het is wat rook en het ruikt lekker.

Uiteindelijk hebben onze buren besloten de haard te verwijderen. We hebben ze toen nogmaals aangeboden om mee te betalen aan een alternatief maar ze stonden daar helaas niet open voor. Het lastige is dat wij deze buren altijd een warm hart hebben toegedragen en we daarom graag met hen een oplossing wilden zoeken omdat wij hen hun momentje in de tuin gunnen. Op dit moment staan wij op goede voet met hen, alleen de andere buren die zich er mee hebben bemoeid, praten nog steeds niet met ons. Gelukkig zijn er ook buren die ons steunen en dat openlijk hebben uitgedragen.

Er moet echt een oplossing gevonden worden voor deze problematiek. Veel mensen hebben geen notie hoe ongezond houtrook is en dat de verbranding van hout een chemisch proces op gang brengt. Men denkt, ach het is wat rook en het ruikt lekker. Er zou in Nederland veel meer campagne gevoerd moeten worden om mensen bewust te maken wat de gevolgen kunnen zijn van houtrook en dat het overlast kan veroorzaken voor omwonenden. In het bijzonder voor jongeren en ouderen, of mensen die luchtwegaandoeningen hebben. Het is ons absoluut niet te doen om een buur zijn plezier te ontnemen want wij gunnen een ander dit, en hebben daarom meerdere keren aangeboden om mee te denken voor een (andere) oplossing en daar ook aan bij te dragen. 

We hopen dat mensen door dit verhaal aan het denken worden gezet en ze daardoor meer bewust worden wat een gezellig, en op het oog onschuldig vuurtje allemaal teweeg kan brengen. Niemand ziet wat er achter de muren in een huis gebeurt op het moment dat er ergens een houtkachel of vuurkorf wordt aangestoken.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen