Amsterdamse milieuwethouder: Houtstook in steden is ongezond en hinderlijk