Brief van de staatssecretaris van infrastructuur en milieu (juli)