Longdagen geslaagd. Maar er is nog heel veel pionierswerk te verrichten!