Partij voor de Dieren is tegen gebruik van houtkachels.