Reactie van de stichting op het onderzoek van Milieu Centraal: Hout stoken: lust of last? (januari)