Verschillende deeloplossingen

gevaartekens

 

 

 

Verkoop
• Waarschuwingslabels op houtkachels en op site van de verkoper. Kankersymbool, uitroepteken en gevaar voor milieu. Zie boven.
• Houtgestookte installaties mogen geen misleidende milieuvriendelijke keurmerken bevatten.
• Verplicht stookbrevet voor kachelgebruikers.
• Verplichte acceptatie stookrichtlijnen bij aanschaf van houtgestookte installaties. Onderdeel zijn de gemeentelijke verordeningen. Koper kan hierdoor nooit terugvallen op onwetendheid.  Hierin is ook aangegeven dat de koper voldoende bekend is met de gevaren van de emissie van houtstook voor zich zelf en de omgeving.
• Verkoper mag alleen kachels verkopen waarvan de capaciteit past bij de woning. Als bij controle blijkt dat dit niet de situatie is, is dit boetewaardig.

Onderzoek/controle
• Meten bij puntbronnen. Deugdelijke systemen en geen jaargemiddelden of salderen. Metingen op piekmomenten (zoals flitspalen bij snelheidsovertredingen).
• Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gevolgen/emissies houtstook in woonwijken.

Overheid/gemeentelijk beleid
• Stook verbod binnen de bebouwde kom, vergunningensysteem op houtkachels buiten de bebouwde kom. De staatsecretaris van mevrouw Mansveld heeft in kamervragen als meest eenvoudige oplossing voorgesteld  “De meest simpelste oplossing zou zijn om het stoken van houtkachels te verbieden.”
• Verbod houtkachels als primaire verwarmingsbron.
• Landelijke overheidscampagne met veel aandacht voor de (gezondheids)risico’s van houtstoken.
• Verbod op gebruik van vervuilende stookinstallaties (met terugwerkende kracht).
• Regelgeving geldt voor alle (in gebruik zijnde) stookinstallaties.
• Verplichte registratie van houtkachels in gemeenten. Gemeenten heffen belasting op houtkachels.
• Korting op onroerendgoedbelasting bij gebruik van schone brandstoffen. En toeslag bij vervuilende brandstoffen.
• Verplichte deskundigheid bij verantwoordelijk gemeenteambtenaren. Structureel updaten.
Snuffelploeg onafhankelijk van gemeente.
• Laagdrempelig (eventueel) anoniem meldsysteem voor burgers. Duidelijke afhandeling van de klacht (klager serieus nemen) door gemeenten.
• Eisen dat houtstook geen hinder voor omwonenden mag opleveren. Hinder concretiseren: bijvoorbeeld: na opstook max. 10 minuten geuroverlast. Rest van de dag geen geur tot kachel uit gaat (weer max. 10 minuten).
• Verordeningen werkbaar maken (SMART). Voorbeeld regelgeving industrie.
• Stoken vraagt om een vergunning. Gespecificeerd (periode, hoeveelheid, weersinvloeden, ed).
• Landelijk beleid specifiek op stookoverlast gerichte wetgeving verplicht/helpt de gemeenten de regelgeving aan te passen.
• Landelijke verordening die voorziet in grenswaarde voor stof en roet, koolmonoxide voor kachels (Duitsland)
• Verbod van vuurkorven, tuinhaarden, barbecues en andere op hout gestookte installaties. Deze zijn zonder enige twijfel bron van overlast en fijn stof.
• Verplichting gebruik werkend filtersysteem (ook bij bestaande kachels).
• Belasting op hout.
• Niet stoken onder windkracht 4 bij mist of verwachte mist (inversieweer). Melding via site gemeente. En strenge handhaving.
• Stookseizoen instellen van maximaal 3 maanden (winter).
• Laagdrempelige procedure om bezwaar aan te tekenen tegen overlast bij de gemeente De stoker moet aantonen dat hij niet de veroorzaker is van overlast i.p.v. de melder.
• Ondersteuning van mensen die in de rook zitten ( GGD, Gemeente, mediation)
• Gecertificeerde schoorsteenvegers conform de Duitse normen. Samenwerken met milieupolitie.
• Periodieke inspectie van schoorsteen, kachel en hout ( bijvoorbeeld BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar of brandweer)
• Houtverkoop gereguleerd. Verkocht hout voldoet aan kwaliteitseis.
• Opslag hout bij stoker volgens richtlijnen. Deze wordt gecontroleerd.
• Verbod doe-het-zelf houtkap/hout rapen voor houtstook.
• Voorlichting goed en schoon stoken.
• Voorlichting effecten houtrook op mens (zie voorbeeld België, site luchtkwaliteit.vmm.be).