Voor de stoker: optimaal stoken

Helaas kiest of heeft u er voor gekozen om hout te stoken. We vinden het belangrijk u goed te informeren over de wijze waarop u zoveel mogelijk hinder kunt voorkomen bij uw buren en uw buurt. Want houtrook en de geur daarvan verspreidt zich over een groot gebied. Let wel: hout stoken is ook voor u en uw eventuele familieleden erg ongezond. Deze richtlijnen zijn overgenomen uit de toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?’ en is op het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’, gepresenteerd. Deze toolkit is opgesteld in opdracht van het ministerie van I en M en bevat niet alleen stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD, maar ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie. Kies voor de toolkit voor de stoker of de volledige versie (gehinderde, stoker en gemeente).