Paper Stichting HoutrookVrij aanpassingen emissiewaarden houtstook

Door de voorgenomen opname van ‘condenseerbaar fijnstof’ in de emissiemodellen zal de bijdrage van houtstook door consumenten aan de totale fijnstofuitstoot in Nederland stijgen van 10% naar circa 25%. Houtstook is daarmee goed voor maar liefst zes keer zoveel fijnstofuitstoot als alle personenauto’s in Nederland. De gemiddelde houtkachel levert ruim vijftig keer zoveel gezondheidsschade op als de gemiddelde auto.
● Gezien i. de onrealistische modelveronderstelling van “goed stookgedrag met goed gedroogd hout” en ii. het ontbreken van alle houtstook in niet-woningen en buitenshuis in de Emissieregistratie ligt de bijdrage van houtstook aan de fijnstofuitstoot in de praktijk fors hoger dan een kwart. De blootstelling en dus schadelijkheid ligt nog weer hoger, aangezien houtstook precies in de woonomgeving plaatsvindt. Bovendien komen er nog veel schadelijke andere stoffen vrij, zoals kankerverwekkende PAK’s, waarvan maar liefst 72% van het totaal afkomstig is uit houtstook.
● De politiek zet als oplossing deels in op vernieuwing van het stookinstallatiepark in Nederland. Uit eerste metingen van Stichting HoutrookVrij blijkt echter dat de uitstoot van het aller schadelijkste ultrafijnstof door nieuwe “schone” pelletkachels in de praktijk niet significant lager ligt dan van oudere stookinstallaties. Het enige dat overheidspromotie van ‘stooktips’ bereikt is, naast legitimering, dat de werkelijke bijdrage van houtstook aan de fijnstofuitstoot iets dichter bij de optimistische 25% van de modellen komt.
● De populariteit van houtstook, binnen en buiten, door alle jaargetijden heen, is groeiende. De wens van schone lucht, uitgedrukt in het Schone Lucht Akkoord, kunnen we alleen waarmaken door nú in te grijpen bij houtstook. In het buitenland erkent men deze feiten en onderneemt de politiek actie, tot en met een totaalverbod op houtstook aan toe.

Lees de paper van de stichting HoutrookVrij inclusief alle bronverwijzingen.