Duitsland erkent de houtrookproblematiek allang! Aangescherpte normen per 1-1-2015.