Tag

houtrook

Noordelijke GGD’s gaan fijnstof in houtrook onderzoeken


logo ggd groningen

Belangrijk nieuws voor niet-stokers in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe:de GGD gaat de rook uit houtkachels onderzoeken.

Veel mensen hebben last van rook uit een houtkachel in hun buurt. Het is moeilijk de mate van overlast vast te stellen. Sommige mensen dienen een klacht in, bijvoorbeeld bij hun gemeente. Het kan gaan om hinder of om gezondheidsklachten. De gemeenten hebben nu vaak moeite met de afhandeling van klachten over houtrook. De noordelijke GGD’s gaan onderzoeken hoe de mate van overlast te beoordelen is. Dit gebeurt zonder contact met degene die de rook verspreidt.

Als onderdeel van het onderzoek gaat de GGD meten hoeveel fijnstof er in de buitenlucht zit bij een aantal mensen met klachten. Fijnstof is een bestanddeel van rook. Voor het meten van fijnstof gebruikt de GGD vrij eenvoudige apparatuur. Als de hoeveelheid fijnstof samenhangt met de mate van overlast, kunnen gemeenten deze apparatuur in gebruik nemen. Dan kunnen ze beter oordelen over een situatie waarover een klacht binnenkomt.

De GGD gaat het onderzoek uitvoeren bij mensen die regelmatig ernstige klachten over houtrook hebben. Inmiddels hebben zich voldoende mensen aangemeld.

Stichting Houtrookvrij op TV in Het Groene Oosten

Insteek: Houtrook is giftig!

Het Groene Oosten is dé tv-serie over duurzame ontwikkelingen in Overijssel.
In deze tv-serie worden innovatieve en duurzame projecten uit de regio uitgelicht. Met ludieke en spectaculaire items laat Het Groene Oosten zien dat duurzaam leven niet suf is, maar juist heel leuk en logisch.
Tijdens deze uitzending is op een speelse manier stilgestaan bij de vraag: Waarom waarschuwen milieu- en gezondheidsorganisaties al jaren voor de risico´s van houtrook? Stichting Houtrookvrij en mevrouw Carla Anzion, voorzitter van de sectie Geur van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) werkten aan de uitzending mee: Bekijk de uitzending.

Partij voor de Dieren is tegen gebruik van houtkachels.

Er is een politieke partij in Nederland die al langere tijd aandacht vraagt voor de problemen die houtrook veroorzaken. In Den Haag zijn hier al in 2013 vragen over gesteld. En onlangs heeft Femke Merel Arissen (2e op de kieslijst van de PvdD voor de provinciale staten Utrecht) dit probleem in de gemeente Utrecht besproken. Het programma geeft niet specifiek aan dat het gebruik van hout verboden moet zijn, maar er wordt duidelijk aangegeven dat uiterlijk 2050 geen biobrandstoffen meer gebruikt worden.

 

Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen

Hoewel er in het onderzoek geen specifieke verwijzing naar het stoken van hout is, is het zeer aannemelijk dat dit effect heeft op de gezondheid van de luchtwegen bij jonge kinderen. Zeker als wordt aangegeven dat het branden van kaarsen, theelichtjes en wierook het risico op frequente neusverkoudheid verhoogt.

De GGD Zuid Limburg heeft samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende factoren in het binnenmilieu op het vóórkomen van luchtwegklachten bij jonge kinderen (0 t/m 14 maanden). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van reeds verzamelde gegevens afkomstig van de LucKi (Luchtwegklachten bij Kinderen) studie. 20,6% van de kinderen had ooit last van piepende ademhaling, 17,9% van hoesten, 37,4% van frequente neusverkoudheid en 38,8% van de kinderen had ooit een luchtweginfectie. Schimmel-of vochtplekken in de woning verhogen het risico op piepende ademhaling (OR=2,10; 95% BI: 1,08-4,07), terwijl een open keuken het risico op piepende ademhaling verlaagt (OR=0,54; 95% BI: 0,30-0,96). Het branden van kaarsen, theelichtjes of wierook verhoogt het risico op frequente neusverkoudheid (OR: 1,93; 95% BI: 1,13-3,30). Door jonge ouders en hulpverleners (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kraamzorg) meer bewust te maken van de invloed van het binnenmilieu op het ontstaan van luchtwegklachten bij jonge kinderen kan een deel van deze klachten worden voorkomen. Wil je meer weten over dit onderzoek, kijk dan op de website of neem contact op met Paola Esser van GGD Zuid Limburg.

Sfeerverwarmingsgilde weet het beter

Op de site van het sfeerverwarmingsgilde staat volgende (n.a.v. de reactie van de wethouder van Amsterdam): Het is onjuist om open haarden als uitgangspunt te gebruiken voor het hele spectrum hout stook, aldus Gert Kooij. ,,Moderne houtkachels zijn hoogwaardige verbrandingstoestellen en niet te vergelijken met oude stookgelegenheden. Niet als we kijken naar rendement en niet als het gaat om uitstoot en overlast. We delen wel de mening dat verouderde open haarden niet meer passen in het tijdsbeeld en dat daarvoor strengere regels mogen komen. De regelgeving moet worden aangescherpt om de leefomgeving te verbeteren en overlast te voorkomen door onwetendheid en verkeerd stookgedrag. Een totaalverbod van stoken op hout is onmogelijk, irreëel en onnodig.’’

Het Sfeerverwarmingsgilde is druk bezig de politiek te bespelen. Vooral nu de wethouder van Amsterdam, de Bovag en andere organisaties hun product ter discussie gaan stellen. De initiatiefnemers van het gilde voelen al enige tijd nattigheid en proberen willens en wetens vol te houden dat de moderne kachel voor weinig overlast zorgt. Dat deden zij al slim tijdens het congres hout stook in Bilthoven dat in 2014 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu was georganiseerd. Tijdens dit zelfde congres hebben een groot aantal sprekers, waaronder wetenschappers, milieudeskundigen, ervaringsdeskundigen en mensen van de GGD juist de negatieve effecten van het stoken van hout besproken. Maar het gilde toonde met veel enthousiasme aan dat de effecten van hout stook op de luchtkwaliteit nagenoeg nihil zijn. Dit werd wetenschappelijk onderbouwd door één pagina uit Wikipedia. Daarvan gebruikten zij echter alleen de elementen die hen goed uitkwamen. Over de nadelige effecten van het stoken van hout die in dat zelfde document stonden werden niet gerept.

Tijdens het congres heeft het gilde een eigen workshop georganiseerd met als doel om samen met de deelnemers te onderzoeken hoe overlast zo goed mogelijk voorkomen kan worden zonder het stoken te laten.  Aanwezig bij de workshop waren kachelverkopers, medewerkers van GGD en mensen die last hebben van de rook.

De workshop
Het gilde gaf aan dat de kachels die zij maken en verkopen (merendeel in het buitenland) voldoen aan de strengste eisen. Maar dat alleen is natuurlijk niet voldoende om overlast te voorkomen. Daarbij geldt ook dat de juiste kachel wordt gekozen (capaciteit van de kachel), is aangelegd door een erkend installateur, tenminste een of twee keer per jaar geveegd wordt door een erkend veger, goed wordt opgestookt (de Zwitserse methode) en goed wordt gestookt, netjes laten uitbranden (steeds kleinere stukjes hout), de juiste brandstof (twee jaar gedroogd en polsdik) en alleen stoken bij bepaald type weer. Een hele lijst aan vereisten. En dit alles onder verantwoordelijkheid van de stoker. En daar ligt het probleem, ook volgens andere kachelverkopers. Zolang de mens bepalend is in dit stookproces zal er geen oplossing komen. Als oplossing hiervoor zag het gilde een verplicht stookbrevet. Daarnaast, en dat mag logisch zijn, zorgt de verkoop van openhaarden en kachels via onder andere doe-het-zelf-zaken voor echte problemen. Want daar worden slechte kachels verkocht. En er wordt meestal geen gebruik gemaakt van een erkend installateur.

Uiteindelijk is de enige belofte die de vertegenwoordigers van het gilde kunnen maken dat een stoker, mits alle richtlijnen netjes worden opgevolgd, de kachel rookloos kan laten functioneren. Maar rookloos betekent niet geurloos. Daarnaast is de markt voor houtkachels en buitenkachels volledig vrij. Het gilde heeft slechts een deel van deze markt in handen.

De praktijk
Bij de stichting Houtrookvrij en houtrook.nl is bekend dat erg veel burgers last hebben van houtrook van juist burgers die een dure en goed gekwalificeerde kachel hebben aangeschaft. Ook mensen met een dure kachels stoken nat hout, gooien te veel hout in de kachel, smoren de kachel, stoken bij windstil en mistig weer, enz. Gewoon omdat het kan. Niemand die daar iets aan kan doen.
Het lijkt sympathiek dat het gilde pleit voor strenge regels voor openhaarden. Want deze zijn niet meer van deze tijd. Hoe dan met de buitenhaarden en vuurkorven die het gilde zelf ook verkoopt. Toch ook niet meer van deze tijd? Het voorstel van het Gilde leidt alleen tot extra verkoop voor het gilde zelf en lost het probleem niet op. Want zolang de mens de kachel zelf bedient verandert er weinig.

Conclusie
Gewoon strenge regels voor alle verbrandingstoestellen die op hout stoken, zowel binnen als buiten. Maar bij voorkeur helemaal geen houtstook.

Help, ons bos wordt gekapt!

(Bron: Stichting Kritisch Bosbeheer) Sinds de herfst van dit jaar (2014) ontvingen wij opvallend meer meldingen van verontrustende mensen uit het land die klaagden over ogenschijnlijk onnodige boskap. Wij constateren dat er veranderingen in de bosbouw gaande zijn. Dat er een hogere druk staat op natuurbeheerders om meer inkomsten te generen. Dat ook steeds meer gekapt wordt voor duurzame energie.

Dit artikel is op 20-12-2014 geplaatst

Bosbouw is in Nederland al decennia structureel verliesgevend. Dat lijkt te veranderen. Door duurzame energie. De werkkosten voor het oogsten van brandhout zijn aanzienlijk goedkoper dan van gebruikshout. Rijp en groen behoeft slechts verzameld en versnipperd te worden. Inladen en rijden maar. Niet kwaliteit maar kwantiteit is gevraagd. In de meeste gevallen verdwijnt dat hout als ‘bijstook’ in kolencentrales. Soms ook als aanvulling in afvalverbrandingsovens of in daarvoor opgerichte meest kleinere warmtecentrales voor interieurverwarming.

Door hout te verbranden verkleuren de klimaat-spreadsheets op slag een stuk groener. Hout bevat immers per kilo een zekere hoeveelheid CO2. Dit wordt afgeboekt op de landelijke hoeveelheid CO2-uitstoot. Dat maakt het voor de overheid zo interessant om hout te verbranden. Dat er per saldo CO2 uit het hout aan de atmosfeer wordt toegevoegd, is volgens de rekenwonders geen groot probleem. Want hout groeit immers vanzelf (?) bij. Na 20, 50, of 100 jaar is de balans weer in evenwicht? Men neemt aldus toch op zijn minst een voorschot – een hypotheek – op de wens dat het hout dat zojuist werd verstookt ook inderdaad weer bijgroeit. Zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. De bosbouwer op zijn beurt kan met de geringste inspanning ooit per kuub toch de volle prijs incasseren. Ook hij is er blij mee.

Dat vers hout 50 tot 60 procent water bevat deert de spreadsheets niet. Wel de hoeveelheid daaruit te onttrekken energie. Want dat daalt doordat nat hout helemaal niet zo best brandt. Versnipperd hout vooraf drogen kan technisch gezien wel, maar daarvoor is dezelfde hoeveelheid energie nodig als je er mee wint. Versnipperd hout op natuurlijke wijze laten drogen is vrijwel onmogelijk. Het gaat binnen een dag al hevig schimmelen en broeien. Bacteriën en schimmels eten dan de energie in het hout op. Al met al is het kunstmatig drogen een kostbare grap zonder energetische winst.

Lees het hele artikel.

GGD Noordelijke provincies onderzoekt rook van houtkachels.

GGD onderzoekt rook van houtkachels.
Veel mensen hebben last van rook uit een houtkachel in hun buurt. Het is moeilijk de mate van overlast vast te stellen. Sommige mensen dienen een klacht in, bijvoorbeeld bij hun gemeente. Het kan gaan om hinder of om gezondheidsklachten.
De gemeenten hebben nu vaak moeite met de afhandeling van klachten over houtrook. De noordelijke GGD’en gaan onderzoeken hoe de mate van overlast te beoordelen is. Dit gebeurt zonder contact met degene die de rook verspreidt.
Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden, op: Klik hier

De gegevens worden anoniem verwerkt.

Let op: alleen bellen als je in één van deze provincies woont: tel.nr. 050 367 40 00

Burgemeester Parijs wil verbod op openhaarden vanaf 1 januari 2015

De burgemeester van Parijs in conflict met de stokers. Ann Hidalgo wil vanaf 1 januari het stoken van hout in de stad verbieden,

verbod-openhaarden-parijsBron: Stentor, maandag 15 december 2014, pagina 9.

 

400.000 voortijdige sterfgevallen in Europa door luchtverontreining.

Luchtvervuiling in Europa wordt geleverd met een hoog prijskaartje, volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA). Terwijl het beleid in relatie tot luchtkwaliteit in zijn algemeenheid is verbeterd, is luchtvervuiling nog steeds het belangrijkste milieugevaar voor de gezondheid. Dit resulteert in hoge kosten voor de gezondheidszorg, ongezonde werknemers en een geschatte aantal van 400.000 voortijdige sterfgevallen  in Europa in 2011.

De verontreinigende stof die in het afgelopen decennium het meest is toegenomen isbenzo (a) pyreen (BaP). Door het stedelijk gebruik van houtkachels en biomassaverwarming zijn de luchtconcentraties van deze verontreinigende stof tussen 2003 en 2012  met meer dan een vijfde verhoogd.
In 2012 werden bijna negen op de tien stadsbewoners blootgesteld aan BaP boven WHO referentie niveaus!

Lee het hele document.

Afgelopen zomer is een grote toename van fijn stof door barbeques in Eindhoven geconstateerd.

Wetenschappelijk bewijs (bron: AiREAS)

Onderstaande is een eerste, redelijk met logica en kennis gefundeerde beredenering rond het fenomeen. Het zou kunnen wijzen op de noodzaak tot het innoveren van onze barbecue gewoontes door andere bronnen van rooster-energie te gebruiken. Het is de moeite verder waard om het fenomeen nu verder te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs.

AiREAS vraagt daarom eerst aan onze betrokken wetenschappers, artsen en technici om de gedachtegang verder aan te vullen met reeds bestaande kennis, te simuleren in laboratoria of met een andere uitleg te komen die we hier weer zullen geven.

Ook informeren wij onze wijkgerichte samenwerking VE2RS (FRE2SH) om te kijken of we op een innovatieve manier het barbecueën kunnen transformeren samen met de bevolking in de wijken en technologische innovaties. Om de winter doen zich misschien vergelijkbare situaties voor met houtkachels maar de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid, warmte, wind, enz) zijn dan weer anders. Of er dan dezelfde fenomenen zich voordoen of juist geheel anderen is onderwerp van onderzoek en discussie.


Zondag was een heerlijke zomerse dag in Eindhoven. Veel mensen hebben de dag afgesloten door met elkaar gezellig te barbecueën, een mooie sociale traditie. Er werden in de stad talrijke gerelateerde geuren geconstateerd, zelfs die van het poffen van kastanjes.

Tegelijkertijd was het windstil. De verbranding van de BBQ kolen geeft rookwolken die niet alleen fijnstof van roetdeeltjes bevatten maar ook verschillende gassen. Vaak worden die gassen en deeltjes door de wind verspreid maar deze keer bleef het laag hangen over de stad en omgeving. Ons meetsysteem gaf hier en daar wel een verhoging maar nog niet normoverschrijdend.

Vanaf middernacht begon het heiig te worden door het zomerse natuurfenomeen van condenserend vocht in de lucht. Normaliter ademen we dit zonder problemen in. Deze keer condenseert het vocht zich echter op de vele fijnstofdeeltjes van de BBQ’s in de lucht. Deze worden zo zwaarder en worden geconstateerd in het meetsysteem. De gassen in de lucht zijn chemische stoffen die oplosbaar zijn in water. Onder invloed van water en warmte ondergaan ze een chemische reacties met de fijnstofdeeltjes. De samenstelling verandert, hetgeen ook wordt geconstateerd in het meetsysteem. Naar mate de mist zich verder ontwikkelt gaat het verzwaring en chemische proces gestaag verder. Dat verklaart de nachtelijke groei naar een ongekende piek over de gehele stad en omgeving. In feite halen de fijnstofdeeltjes op deze manier de schadelijke gassen uit de lucht, hetgeen op zich zuiverend werkt, althans voor de lucht tussen de deeltjes.

De chemisch beïnvloede en “geladen” deeltjes hebben daarentegen vermoedelijk een extra irriterende werking op de luchtwegen die weer de ademhalingsproblemen heeft veroorzaakt, vooral bij de mensen die daar extra gevoelig voor zijn.

Toen de lucht zich in de ochtend weer opwarmde trok de mist op en nam de deeltjes mee. Daardoor zagen we snel de piek weer verdwijnen en de situatie zich normaliseren. Ook de ademhalingsproblemen verdwenen.

Tot slot kwam er nog de suggestie dat uiteindelijk de fikse bui over de stad van maandag rond 14.00 mede veroorzaakt was door de verzwaarde en vervuilde druppels in combinatie met de warmte en gebrek aan wind. Daar is nog geen eenduidigheid over maar wel boeiend om te bezien vanuit integraal perspectief. Dat zou suggereren dat de stoffen zo op en in de grond, het grondwater en onszelf via de huid terecht zijn gekomen. De absolute hoeveelheden per keer zullen misschien niet direct schadelijk zijn maar een geleidelijke ophoping misschien wel.

Lees het hele document.