Tag

rook

Stichting Houtrookvrij op TV in Het Groene Oosten

Insteek: Houtrook is giftig!

Het Groene Oosten is dé tv-serie over duurzame ontwikkelingen in Overijssel.
In deze tv-serie worden innovatieve en duurzame projecten uit de regio uitgelicht. Met ludieke en spectaculaire items laat Het Groene Oosten zien dat duurzaam leven niet suf is, maar juist heel leuk en logisch.
Tijdens deze uitzending is op een speelse manier stilgestaan bij de vraag: Waarom waarschuwen milieu- en gezondheidsorganisaties al jaren voor de risico´s van houtrook? Stichting Houtrookvrij en mevrouw Carla Anzion, voorzitter van de sectie Geur van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) werkten aan de uitzending mee: Bekijk de uitzending.

Sfeerverwarmingsgilde weet het beter

Op de site van het sfeerverwarmingsgilde staat volgende (n.a.v. de reactie van de wethouder van Amsterdam): Het is onjuist om open haarden als uitgangspunt te gebruiken voor het hele spectrum hout stook, aldus Gert Kooij. ,,Moderne houtkachels zijn hoogwaardige verbrandingstoestellen en niet te vergelijken met oude stookgelegenheden. Niet als we kijken naar rendement en niet als het gaat om uitstoot en overlast. We delen wel de mening dat verouderde open haarden niet meer passen in het tijdsbeeld en dat daarvoor strengere regels mogen komen. De regelgeving moet worden aangescherpt om de leefomgeving te verbeteren en overlast te voorkomen door onwetendheid en verkeerd stookgedrag. Een totaalverbod van stoken op hout is onmogelijk, irreëel en onnodig.’’

Het Sfeerverwarmingsgilde is druk bezig de politiek te bespelen. Vooral nu de wethouder van Amsterdam, de Bovag en andere organisaties hun product ter discussie gaan stellen. De initiatiefnemers van het gilde voelen al enige tijd nattigheid en proberen willens en wetens vol te houden dat de moderne kachel voor weinig overlast zorgt. Dat deden zij al slim tijdens het congres hout stook in Bilthoven dat in 2014 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu was georganiseerd. Tijdens dit zelfde congres hebben een groot aantal sprekers, waaronder wetenschappers, milieudeskundigen, ervaringsdeskundigen en mensen van de GGD juist de negatieve effecten van het stoken van hout besproken. Maar het gilde toonde met veel enthousiasme aan dat de effecten van hout stook op de luchtkwaliteit nagenoeg nihil zijn. Dit werd wetenschappelijk onderbouwd door één pagina uit Wikipedia. Daarvan gebruikten zij echter alleen de elementen die hen goed uitkwamen. Over de nadelige effecten van het stoken van hout die in dat zelfde document stonden werden niet gerept.

Tijdens het congres heeft het gilde een eigen workshop georganiseerd met als doel om samen met de deelnemers te onderzoeken hoe overlast zo goed mogelijk voorkomen kan worden zonder het stoken te laten.  Aanwezig bij de workshop waren kachelverkopers, medewerkers van GGD en mensen die last hebben van de rook.

De workshop
Het gilde gaf aan dat de kachels die zij maken en verkopen (merendeel in het buitenland) voldoen aan de strengste eisen. Maar dat alleen is natuurlijk niet voldoende om overlast te voorkomen. Daarbij geldt ook dat de juiste kachel wordt gekozen (capaciteit van de kachel), is aangelegd door een erkend installateur, tenminste een of twee keer per jaar geveegd wordt door een erkend veger, goed wordt opgestookt (de Zwitserse methode) en goed wordt gestookt, netjes laten uitbranden (steeds kleinere stukjes hout), de juiste brandstof (twee jaar gedroogd en polsdik) en alleen stoken bij bepaald type weer. Een hele lijst aan vereisten. En dit alles onder verantwoordelijkheid van de stoker. En daar ligt het probleem, ook volgens andere kachelverkopers. Zolang de mens bepalend is in dit stookproces zal er geen oplossing komen. Als oplossing hiervoor zag het gilde een verplicht stookbrevet. Daarnaast, en dat mag logisch zijn, zorgt de verkoop van openhaarden en kachels via onder andere doe-het-zelf-zaken voor echte problemen. Want daar worden slechte kachels verkocht. En er wordt meestal geen gebruik gemaakt van een erkend installateur.

Uiteindelijk is de enige belofte die de vertegenwoordigers van het gilde kunnen maken dat een stoker, mits alle richtlijnen netjes worden opgevolgd, de kachel rookloos kan laten functioneren. Maar rookloos betekent niet geurloos. Daarnaast is de markt voor houtkachels en buitenkachels volledig vrij. Het gilde heeft slechts een deel van deze markt in handen.

De praktijk
Bij de stichting Houtrookvrij en houtrook.nl is bekend dat erg veel burgers last hebben van houtrook van juist burgers die een dure en goed gekwalificeerde kachel hebben aangeschaft. Ook mensen met een dure kachels stoken nat hout, gooien te veel hout in de kachel, smoren de kachel, stoken bij windstil en mistig weer, enz. Gewoon omdat het kan. Niemand die daar iets aan kan doen.
Het lijkt sympathiek dat het gilde pleit voor strenge regels voor openhaarden. Want deze zijn niet meer van deze tijd. Hoe dan met de buitenhaarden en vuurkorven die het gilde zelf ook verkoopt. Toch ook niet meer van deze tijd? Het voorstel van het Gilde leidt alleen tot extra verkoop voor het gilde zelf en lost het probleem niet op. Want zolang de mens de kachel zelf bedient verandert er weinig.

Conclusie
Gewoon strenge regels voor alle verbrandingstoestellen die op hout stoken, zowel binnen als buiten. Maar bij voorkeur helemaal geen houtstook.

Afgelopen zomer is een grote toename van fijn stof door barbeques in Eindhoven geconstateerd.

Wetenschappelijk bewijs (bron: AiREAS)

Onderstaande is een eerste, redelijk met logica en kennis gefundeerde beredenering rond het fenomeen. Het zou kunnen wijzen op de noodzaak tot het innoveren van onze barbecue gewoontes door andere bronnen van rooster-energie te gebruiken. Het is de moeite verder waard om het fenomeen nu verder te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs.

AiREAS vraagt daarom eerst aan onze betrokken wetenschappers, artsen en technici om de gedachtegang verder aan te vullen met reeds bestaande kennis, te simuleren in laboratoria of met een andere uitleg te komen die we hier weer zullen geven.

Ook informeren wij onze wijkgerichte samenwerking VE2RS (FRE2SH) om te kijken of we op een innovatieve manier het barbecueën kunnen transformeren samen met de bevolking in de wijken en technologische innovaties. Om de winter doen zich misschien vergelijkbare situaties voor met houtkachels maar de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid, warmte, wind, enz) zijn dan weer anders. Of er dan dezelfde fenomenen zich voordoen of juist geheel anderen is onderwerp van onderzoek en discussie.


Zondag was een heerlijke zomerse dag in Eindhoven. Veel mensen hebben de dag afgesloten door met elkaar gezellig te barbecueën, een mooie sociale traditie. Er werden in de stad talrijke gerelateerde geuren geconstateerd, zelfs die van het poffen van kastanjes.

Tegelijkertijd was het windstil. De verbranding van de BBQ kolen geeft rookwolken die niet alleen fijnstof van roetdeeltjes bevatten maar ook verschillende gassen. Vaak worden die gassen en deeltjes door de wind verspreid maar deze keer bleef het laag hangen over de stad en omgeving. Ons meetsysteem gaf hier en daar wel een verhoging maar nog niet normoverschrijdend.

Vanaf middernacht begon het heiig te worden door het zomerse natuurfenomeen van condenserend vocht in de lucht. Normaliter ademen we dit zonder problemen in. Deze keer condenseert het vocht zich echter op de vele fijnstofdeeltjes van de BBQ’s in de lucht. Deze worden zo zwaarder en worden geconstateerd in het meetsysteem. De gassen in de lucht zijn chemische stoffen die oplosbaar zijn in water. Onder invloed van water en warmte ondergaan ze een chemische reacties met de fijnstofdeeltjes. De samenstelling verandert, hetgeen ook wordt geconstateerd in het meetsysteem. Naar mate de mist zich verder ontwikkelt gaat het verzwaring en chemische proces gestaag verder. Dat verklaart de nachtelijke groei naar een ongekende piek over de gehele stad en omgeving. In feite halen de fijnstofdeeltjes op deze manier de schadelijke gassen uit de lucht, hetgeen op zich zuiverend werkt, althans voor de lucht tussen de deeltjes.

De chemisch beïnvloede en “geladen” deeltjes hebben daarentegen vermoedelijk een extra irriterende werking op de luchtwegen die weer de ademhalingsproblemen heeft veroorzaakt, vooral bij de mensen die daar extra gevoelig voor zijn.

Toen de lucht zich in de ochtend weer opwarmde trok de mist op en nam de deeltjes mee. Daardoor zagen we snel de piek weer verdwijnen en de situatie zich normaliseren. Ook de ademhalingsproblemen verdwenen.

Tot slot kwam er nog de suggestie dat uiteindelijk de fikse bui over de stad van maandag rond 14.00 mede veroorzaakt was door de verzwaarde en vervuilde druppels in combinatie met de warmte en gebrek aan wind. Daar is nog geen eenduidigheid over maar wel boeiend om te bezien vanuit integraal perspectief. Dat zou suggereren dat de stoffen zo op en in de grond, het grondwater en onszelf via de huid terecht zijn gekomen. De absolute hoeveelheden per keer zullen misschien niet direct schadelijk zijn maar een geleidelijke ophoping misschien wel.

Lees het hele document.

Hout stoken niet duurzaam en niet CO2 neutraal

Het gebruik van hout in plaats van kolen of andere fossiele grondstoffen is niet altijd beter voor het milieu. Er wordt hierbij ook wel gesproken over een carbon debt(‘koolstofschuld’). Het kost namelijk tijd voordat de koolstofcyclus wordt gesloten. Tot nu toe zijn er nog geen duurzaamheidscriteria afgesproken voor de productie van hout en andere vaste biomassa als energiebron. In Europees verband wordt hier wel aan gewerkt, maar tegengestelde belangen maken dit tot een lastig proces.

Lees verder:

Hout stoken is niet per definitie duurzaam.

Hout stoken is niet CO2 neutraal.

 

60% van de Libellelezers zegt Nee tegen de houtkachel!

Libelle Ja-Nee stellingen 001 60% van de lezers van het populaire blad ‘Libelle’ heeft  aangegeven geen voorstander te zijn van houtkachels.
Gezellgheid kan dus best zonder.

Emissie fijnstof PM2,5 in 1 jaar met 42% toegenomen!

Het RIVM heeft op  de site Emessieregistratie.nl de onderstaande sheet gepresenteerd. Heel duidelijk is dat de fijnstof veroorzaakt door vuurhaarden (houtkachels ed) in één jaar met 42% is gestegen. ‘Vuurhaarden’ staat met stip op nummer 1. Ook in de presentatie ‘Nieuw in de emissieregistratie’ staat nu letterlijk dat houtstook in belang toeneemt.

Klik op de link voor het orgineel of op het plaatje hieronder voor een leesbare versie.
fijnstof 2013      

 

 

 

 

Nieuwe folder beschikbaar

Sinds kort is de nieuwe folder beschikbaar. Deze is in samenwerking met het longfonds ontwikkeld.
U kunt de folders zelf afdrukken of bestellen tegen kostprijs.
NB. Het zelf afdrukken van de folders is naar verhouding duurder dan het bestellen en opsturen.

Voor bestellen klik op de link.

Voor zelf afdrukken kunt u gebruik maken van de plaatjes hieronder.
DrukwerkBINNENKANT2

 

75.000 mensen keken naar Maurits en Mimoun

Afgelopen week hebben 75.000 mensen gekeken naar het programma Maurits en Mimoun.
Hierin stond onder andere de slepende kwestie tussen mevrouw Gol en de buurman die erg slecht stookt in Nijkerkerveen centraal  centraal.
De stoker in kwestie wilde niet voor de camera verschijnen. De gemeente verschool zich achter de sumiere regelgeving en mevrouw Gol is en blijft de dupe.
Ondanks de toezeggingen van de stoker is er geen verbetering opgetreden. Deze aflevering is binnenkort terug te kijken op uitzending gemist.

Via de link kunt u het programma bekijken.