Toolkit voor de gemeente, hoe om te gaan met klachten.

De Stichting Houtrookvrij heeft de toolkit mede beoordeeld. Wij zijn van mening dat de toolkit geen oplossing biedt voor de problemen met houtstook in de breedste zin van het woord. Toch vinden we dat we de toolkit wel moeten publiceren.


Vrijdag 23 mei is tijdens het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’, de toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast’ gepresenteerd. Deze toolkit is opgesteld in opdracht van het ministerie van I en M en bevat niet alleen stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD, maar ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie.

Toolkit voor de gemeente, deze bestaat uit:

  • Achtergrondinformatie;
  • Wettelijk kader;
  • De geur van houtrook is als hinder/overlast te beoordelen;
  • Stappenplan voor de gemeente;
  • Checklist kachel, brandstof, stookproces, weersomstandigheden en rookkanaal.