TOP 10 klachten of vragen over problemen met houtrook

  1. Stankoverlast door rook van houtkachels en open haarden.
  2. Niet meer kunnen ventileren van huis.
  3. Overlast van tuinhaarden, BBQ en vuurkorven.
  4. Gezondheidsproblemen.
  5. Wat kunnen we tegen houtrook van stokers ondernemen?
  6. Stokers willen niets weten van overleg.
  7. Waarom geen verbod op hout stoken in woonwijken?
  8. Geen duidelijke regels en handhaving door Gemeenten
  9. Waarom doet de overheid niets aan fijnstof van houtrook, maar wel van verkeer?
  10. Ik krijg geen gehoor bij de lokale en landelijke politiek

1) Stank staat met stip op nummer één. Het CBS heeft al eerder aangetoond dat meer dan 10% van alle Nederlanders hinder ondervinden van houtrook.

2) Niet meer kunnen ventileren om de stank buiten het huis te houden. Als je vaak last heb van de geur van rook of het irriteert je luchtwegen en ogen dan sluiten gehinderden hun huis het liefst hermetisch af. De geur wil je buitenhouden. Gevolg is dat het binnenklimaat erg ongezond wordt. Het is dus kiezen voor twee slechten.

3)In opkomst zijn de BBQ, vuurkorven en de tuinhaard. Ook in de zomer hebben mensen veel last van houtrook.

4) Houtrook heeft een groot direct en soms indirect effect op de gezondheid van burgers. Direct effect bij mensen met bijvoorbeeld longklachten. Het irriteert de longen en ogen. Verschillende mensen moeten extra medicatie nemen. Bij langdurige overlast ontstaat stress. Mensen kunnen niet meer luchten. Zij zijn vaak te laat om ramen of deuren te sluiten waardoor de (slaap)kamers onder de rook staan. Gezond leven en slapen is dan onmogelijk.

5) Machteloosheid bij de niet stokers. De huidige regelgeving beschermt de stoker. Zelfs het rechtssysteem sluit hier op aan. Het recht op schone lucht of het feit dat het zeer aannemelijk is dat houtrook hinder veroorzaakt is niet relevant. De regels die kunnen ondersteunen zijn slechts kapstokartikelen. Elke gemeente mag hier zelf iets mee doen. Zolang de installatie maar aan technische verplichtingen voldoet.

6) Stokers luisteren niet. Het is helaas waar. Het individualiseren in Nederland neemt alleen maar toe. Waar vroeger mensen in de buurt rekening met elkaar probeerden te houden is het nu ieder voor zich. De stoker heeft geïnvesteerd in zijn kachel en wil hier gebruik van maken. Ongeacht de problemen die het veroorzaakt. Daarbij verschuilt men zich vaak achter onterechte uitspaken als: hout is toch natuurlijk en het is CO2 neutraal.

7) Waarom wordt het niet verboden om hout te stoken in de bebouwde kom? Goede vraag? Zolang de landelijke politiek, naar aanleiding van het advies van het RIVM, van mening is dat hout stoken geen effect heeft op de gezondheid van burgers komt er geen regelgeving. Door dit voorbeeldgedrag gaan gemeenten geen APV opstellen die hout stoken verbied. Was het alleen maar om de kosten. Regels betekent dat de gemeente moet handhaven. En daarnaast de wetenschap dat houtrook niet stopt bij de grens van de gemeente.

8) De gemeente neemt je klacht niet serieus. Het is schrijnend te moeten horen dat er veel gemeenten zijn die hout stoken volstrekt niet als probleem ervaren. Omdat er geen beleid is/regels zijn, zijn ambtenaren niet getraind hier professioneel mee om te gaan. Men weet het gewoonweg niet of men wil het niet weten. De gemeente Leeuwarden heeft in 2013 in haar beleidsplannen over handhaven letterlijk geschreven niets te doen met problemen door houtrook. U kunt wel raden wat er met een klacht gebeurd.

9) Waarom wordt er alleen aandacht besteed aan de hoeveelheden en vormen van fijn stof veroorzaakt door het verkeer? Het verkeer is eenvoudiger aan te pakken. En dat heeft alles te maken met de grote hoeveelheden onderzoek. Men heeft zich vooral gefocust op het verkeer omdat de emissies van de uitstoot makkelijker vast zijn te stellen (eenduidige brandstof, eenduidige wijze van verbranding). Dit in tegenstelling tot de houtkachels. Want er wordt van alles verbrand (geen eenduidige brandstof) en elke kachel is weer anders (geen eenduidige wijze van verbranding). Het lijkt alsof deze wetenschappelijke kloof het grootste probleem is. Want als iets niet is bewezen gaan we er niets aan doen. Zeker in Nederland. Terwijl iedereen op zijn vingers kan natellen dat de rook uit de schoorsteen ongelooflijk ongezond is. Daarbij het feit dat de kachel een puntbron is (dus stilstaat) en de uitstoot dus altijd over een klein gebied plaatsvindt. Voldoende aannemelijk, toch?

10) De politiek wil niet luisteren. Politieke partijen nemen standpunten in die kiezers trekken. Een verbod op houtkachels zal door veel burgers (we hebben bijna 1 miljoen installaties in Nederland staan) niet positief worden ontvangen. Het zal daarom nog wel even duren voordat wij zo ver zijn. Eerst moet worden bewezen dat houtstook in Nederland slecht is voor de gezondheid. Dat de wereld gezondheidsorganisatie al heeft aangegeven dat houtrook de oorzaak is van miljoenen doden doet er niet toe. Volg het pad van de sigaret en het asbest.

Met dank aan houtrook.nl