Afgelopen zomer is een grote toename van fijn stof door barbeques in Eindhoven geconstateerd.