Houtrook lost niet(s) op!

Home

Welkom bij Stichting HoutrookVrij

Veel Nederlanders hebben last van houtrook. Dat is niet verwonderlijk omdat er naast de vele vuurkorven inmiddels meer dan 1 miljoen houtgestookte installaties in Nederland staan, nota bene het dichtstbevolkte land van Europa.

Wist u dat houtrook heel ongezond is? Ook voor de stoker zelf. Het is een van de grootste fijnstof veroorzakers in Nederland! Fijnstof komt diep in je longen en vergroot de kans op allerlei ziekten, waaronder kanker, long- en hartaandoeningen, vooral bij kwetsbare groepen als kinderen en ouderen.

Omdat houtrook over de gemeentegrenzen heen gaat, vinden wij dat de landelijke overheid regels moet stellen. Het is niet acceptabel dat vooral de stoker wordt beschermd. Iedereen heeft recht op schone lucht, juist in en rond zijn eigen woning.

Persoonlijk verhaal

Gezonde lucht

Wij hebben overlast van na smeulende kachels, maar ook overdag zeer veel stankoverlast. We zijn in gesprek gegaan met onze buren. Ze zouden een langere kachelpijp plaatsen, hopende dat het hiermee opgelost zou zijn. Dit was echter niet het geval. De rook slaat tegen ons huis aan, zodat je het binnen zelfs ruikt. Wij hopen dat er stappen worden gezet op een verbod van, zodat iedereen weer gewoon van zijn woonomgeving kan genieten en bovenal, weer gezonde lucht kan inademen, want de lucht is toch van iedereen !!!

—  Zuid-Holland
Anoniem

Nieuws

Verslag bijeenkomst Friezen voor Frisse lucht

Verslag bijeenkomst Friezen voor Frisse lucht

Op vrijdag 14 februari was in Leeuwarden de bijeenkomst ‘Laat uw gezondheid niet in houtrook opgaan” georganiseerd door Friezen voor Frisse lucht. Daar werd weer duidelijk dat burgers zich soms in uitzichtloze en schrijnende situaties bevinden. Dat de (lokale) overheid hen letterlijk en figuurlijk in…

- by Vincent Van der Heiden
Houtrook-doorbraak bij rechtspraak nabij?

Houtrook-doorbraak bij rechtspraak nabij?

“Anne-Marie Kuipers en haar advocate putten nu hoop uit een van de laatste rechterlijke uitspraken over houtrookoverlast, in dit geval van de rechtbank Oost-Brabant. In die zaak kwam de…

- by Thijs
“Alleen PvdD en SP kiezen voor hardere aanpak houtstook”

“Alleen PvdD en SP kiezen voor hardere aanpak houtstook”

Het aanpakken van houtkachels, zoals deskundigen adviseren aan ‘Den Haag’ om de luchtkwaliteit te verbeteren, ziet een meerderheid van de Tweede Kamer niet zitten  Alleen de Partij voor de Dieren…

- by Thijs

Persoonlijke verhalen

Geef uw persoonlijk verhaal of klacht door aan de Stichting Houtrookvrij. Uw verhaal helpt ons om de overlast door het stoken van hout in Nederland een gezicht te geven.
Naar de persoonlijke verhalen

Petitie tekenen

Stichting Houtrookvrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

Wat kun je er tegen doen?

U ondervindt regelmatig overlast in de vorm van geurhinder of gezondheidseffecten, bijvoorbeeld last van uw ogen, neus of ademhaling vanwege houtstook door particulieren.
Lees wat je er tegen kunt doen

Donateur

Vindt u ook dat de politiek in beweging moet komen? Steun ons dan door donateurslid te worden
Meer informatie

[/spb_row]

Opsteker

Wie: Krakau (Polen)

Enkele burgers van Krakau (Polen) waren de slechte luchtkwaliteit in hun stad spuugzat en zetten in 2012 een effectieve actiegroep op: Krakowski Alarm Smogowy (Krakau Smogalarm). Het gevolg:  sinds kort een totaalverbod op het stoken van vaste brandstoffen zoals kolen en hout, dat zowel voor particuliere huishoudens als bedrijven geldt. Op een kleine groep na, heeft vrijwel iedereen de overstap naar schonere energie gemaakt. Maar de belangrijkste winst is het toegenomen Poolse bewustzijn over het belang van schone lucht. Op landelijk niveau komt, eerlijk is eerlijk mede geholpen door vermaningen afkomstig van EUburelen, de rijksoverheid nu ook in actie. In Katowice raakten ze ook geïnspireerd en ontwierpen technici een drone die schoorstenen besnuffelt. De metingen van oa. fijnstof worden per wijk op een kaart weergegeven. De burgers kunnen zo volgen wat voor effecten hun eigen gedrag heeft op de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. En dat blijkt positief uit te pakken in de keuze voor schone energie. Wat lokaal begon, is als een olievlek over het land uitgewaaierd. Ook nog om te onthouden: wat te doen met al die afgedankte kachels? Daar maakten ze in Polen fietsenrekken van.

Afbrander

Wie: De rijksoverheid

De Rijksoverheid sloot onlangs een Nationaal Preventieakkoord met 70 verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel is dat wij gestimuleerd worden om gezonder te leven. Dus meer bewegen, minder drinken, gezonder eten en niet roken. Wie gezonder wil ademen loopt helaas tegen de grenzen van dit akkoord aan. Vreemd want de olifant in de Nederlandse porseleinkast is : vieze lucht. Nederland belandt steevast in de laagste Europese klassementen wat betreft luchtkwaliteit. Terwijl de voedingsindustrie en de tabaksindustrie te maken krijgen met beperkende bepalingen, wordt de kachelbranche geen strobreed in de weg gelegd. Er komt weliswaar in het najaar een stookalarm maar dat is allemaal erg vrijblijvend vergeleken met stijgende accijnzen, met rookverboden in het publieke domein en beperking van de zichtbaarheid van rookwaren in winkels. De andere ‘rookwaren’ in de vorm van pellets, haardhout en houtskool mogen vrijelijk in de winkelruimte uitgestald worden. Ook de ‘gezelligheidscultus’ van houtstook mag in de media breed uitgevent worden. En dan de claim: er groeit straks een rookvrije generatie op. Die claim is niet houdbaar. Spelende en sportende kinderen zijn straks beschermd tegen tabaksrook, maar ze mogen ongehinderd op diezelfde plek houtrook inademen. Dat is meten met twee maten en wat een gemiste kans voor het Nationaal Preventieakkoord. Echt rookvrij is ook houtrookvrij.

“Dichtbevolkte en stedelijke gebieden of ongunstig gelegen regio’s moeten worden aangewezen als ‘houtrookvrije zones’ waar géén hout mag worden gestookt. Er moet naast kennisvergroting en bewustwording aan wet- en regelgeving worden gewerkt, zowel om de opwarming van de aarde af te remmen als het aantal aan houtverbranding gerelateerde ziektes te reduceren.”

Bron: WHO (World Health Organization) 2015

Kom in actie

De stichting bestaat alleen uit actieve vrijwilligers die het belangrijk vinden om naast baan en gezinsleven onze doelen te bereiken. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren?