Samenwerken aan
een houtrookvrij Nederland

Routekaart naar een
houtrookvrij nederland

Previous

Next

Home

Welkom bij Stichting HoutrookVrij

Veel Nederlanders hebben last van houtrook. Dat is niet verwonderlijk, omdat er naast de vele vuurkorven inmiddels ruim 1.1 miljoen houtgestookte installaties in Nederland staan, nota bene het dichtstbevolkte land van Europa.

Wist u dat houtrook heel ongezond is? Ook voor de stoker zelf. Het is een van de grootste fijnstof veroorzakers in Nederland! Fijnstof komt diep in je longen en vergroot de kans op allerlei ziekten, waaronder kanker, long- en hartaandoeningen, vooral bij kwetsbare groepen als kinderen en ouderen.

Omdat houtrook over de gemeentegrenzen heen gaat, vinden wij dat de landelijke overheid regels moet stellen. Het is niet acceptabel dat vooral de stoker wordt beschermd. Iedereen heeft recht op schone lucht, juist in en rond zijn eigen woning.

Persoonlijk verhaal van een gehinderde

Debat

We komen er samen wel uit?!

Ik ben altijd voorstander van een opbouwend debat geweest. Voorstanders en tegenstanders van een bepaalde stelling moeten naar elkaar luísteren, vind ik, en openstaan voor argumenten. Dat leidt tot wederzijds begrip, zo kun je elkaar tegemoetkomen, en tot voor iedereen aanvaardbare compromissen komen. Dat was mijn theorie.

In het debat met mijn buren over de overlast die hun houtkachel veroorzaakt was mijn opstelling dan ook: ik heb alle begrip voor het feit dat zij duizenden euro’s geïnvesteerd hebben in een houtkachel, in de hoop dat deze zichzelf terugverdient door een lagere gasrekening. Ik snap ook dat het feit dat wij overlast ervaren voor hen een vervelend, onvoorzien effect is van hun besluit om op hout te gaan stoken.

Lees het hele verhaal

Persoonlijke verhalen

Geef uw persoonlijk verhaal of klacht door aan de Stichting Houtrookvrij. Uw verhaal helpt ons om de overlast door het stoken van hout in Nederland een gezicht te geven.

Petitie tekenen

Stichting Houtrookvrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.

Overlast. Wat kun je er tegen doen?

U ondervindt regelmatig overlast in de vorm van geurhinder of gezondheidseffecten, bijvoorbeeld last van uw ogen, neus of ademhaling vanwege houtstook door particulieren.

Brief voor de buren

Heeft u houtrook overlast van de buren? Stuur deze brief.

 

Column

Natuurlijk

Het is nog niet zo lang geleden dat ik Twitter op mijn mobieltje heb geïnstalleerd.
De aanleiding hiervoor was de aanschaf van een fijnstofmeter. Zo belandde ik op Twitter dus in de anti-houtrook-bubbel. Ik zie voornamelijk berichtjes van mensen die, net als ik, kritisch zijn over houtstook. Afgaande op deze Tweets zou ik zomaar de conclusie kunnen trekken dat 95% van de Nederlandse bevolking inmiddels vóór een verbod op houtkachels is.
Maar af en toe beland ik ineens in een ‘draadje’ met berichten van iemand van de tegenpartij.

“Hout stoken is natuurlijk”, las ik bijvoorbeeld als reactie op een Tweet van een mede-houtrook gedupeerde. Het is een terugkerend argument van notoire houtstokers: mensen stoken al millennia op hout – dus is het natuurlijk – dus is het goed en dus niet ongezond.
En bovendien: de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout is ‘hernieuwbaar’! Dat is dus juíst goed voor het milieu, veel beter dan fossiele brandstof. Aldus het ‘draadje’

Lees de hele column

#houtstook in #Wageningen

#houtrook #luchtvervuiling

@Gem_Wageningen @RaadWageningen
@DuurzaamWagen @WagDuurzaam
@luchtakkoord @houtrookvrij
@Longfonds @luchtfonds @GGDGM 2

Meer tweets ...

Opsteker

Bio Kamino

Op een bepaald moment tijdens de metamorfose van ons huis was ook de woonkamer aan de beurt. Een belangrijk aspect daarvan was de open haard. Hartstikke gezellig soms, maar ook een gedoe, vind ik. Daarnaast niet echt milieuvriendelijk en bij bepaalde weersomstandigheden levert het zelfs overlast op voor anderen. Dat ervaren we zelf ook als we gaan hardlopen wanneer de rook niet goed wordt afgevoerd.
We hebben verschillende mogelijkheden overwogen; gas, bio-ethanol en mist met led verlichting. Gas is het niet geworden vanwege de noodzaak om een gasleiding aan te leggen en onzekerheid over de voorziening van het gas. Mist met led verlichting is het niet geworden omdat het ‘nep’ gehalte hiervan voor ons net een beetje te hoog was en het behoorlijk prijzig is. Dus het is een bio-ethanol haard geworden van een Italiaanse fabrikant: Bio Kamino. Het is naast milieuvriendelijk ook schoon in gebruik (geen hout, geen as en niet schoorsteenvegen), mooi strak vormgegeven en goed zelf te plaatsen. We zijn heel blij met onze Bio Kamino!

Astrid

Afbrander

Wie: Burgemeester van Gorinchem, mw. Reinie Melissant (CDA)

Houtrook is volgens de rijksoverheid een vorm van lokale luchtvervuiling. En daarom ligt daar een schone taak voor de gemeenten. Grote gemeenten zoals bijvoorbeeld Utrecht of Nijmegen nemen de uitdaging aan en gaan aan de slag. In andere gemeenten wordt houtstook niet als een probleem ervaren, alleen de burgers die erover ‘klagen’ zijn lastig. De Stichting HoutrookVrij is daarom voor een landelijke oplossing van deze vorm van luchtvervuiling. Zo is tabaksrook, ook een erg lokale vorm van luchtvervuiling, wél een nationale zaak.

In de gemeente Gorinchem  sta je als burger natuurlijk met 10-0 achter, want de burgemeester Reinie Melissant (CDA) blijkt een verwoed hobbystoker. Van het college Burgemeester en Wethouders heeft ze een vergunning verkregen om maar liefst met haar derde (!) houtkachel in haar tuin, gelegen aan een pittoresk dijkje,  te stoken. De buren hebben een advocaat in de arm genomen. Van een burgemeester mogen burgers voorbeeldgedrag verwachten. De volksgezondheid schaden past daar niet bij. Het is geen voorbeeld van goed rentmeesterschap, waar het CDA zo graag mee schermt.  De houtrook zit bovendien vol kankerverwekkende PAKs die het oppervlaktewater vervuilen en- volgens recent onderzoek -waterorganismen aantasten. Waar is hier het moreel leiderschap?

Nieuws

Open brief aan de VVD

Open brief aan de VVD

Open brief aan VVD | Stichting Houtrookvrij en Stichting Luchtfonds OVER DE V VAN VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID Geachte VVD, beste VVD’ers Het is goed gebruik bij organisaties als Stichting…

- by Redactie
Kop in het zand!

Kop in het zand!

Het blijft verbazingwekkend  hoe de politiek haar kop diep in het zand blijft steken als gerenommeerde organisaties dringend adviseren om een gezonde leef(lucht)omgeving voor burgers te realiseren.   GGD…

- by Redactie
Maatschappelijke adviesgroep mbt onderdeel houtstook Schone Lucht Akkoord

Maatschappelijke adviesgroep mbt onderdeel houtstook Schone Lucht Akkoord

De stichting heeft sinds augustus zitting in de maatschappelijke adviesgroep gerelateerd aan een onderzoek dat zich richt op het identificeren van kansrijke maatregelen voor de beperking van emissies van…

- by Redactie
EEB studie: verbranden biomassa en hout zorgt voor giftige luchtvervuiling

EEB studie: verbranden biomassa en hout zorgt voor giftige luchtvervuiling

Een nieuwe studie van het Europese Milieubureau (EEB) in samenwerking met Green Transition Denmark toont aan dat houtstook in de huiselijke sfeer een belangrijke bron van giftige luchtvervuiling is.…

- by Redactie
Klimaatverandering in de prijzen? Analse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2018

Klimaatverandering in de prijzen? Analse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin de doorberekening van kosten voor milieuschade inzichtelijk is gemaakt. Bron: Vollebergh, H., E. Drissen & C. Brink (2021),…

- by Redactie
Bron: WHO (World Health Organization) 2015

“Dichtbevolkte en stedelijke gebieden of ongunstig gelegen regio’s moeten worden aangewezen als ‘houtrookvrije zones’ waar géén hout mag worden gestookt. Er moet naast kennisvergroting en bewustwording aan wet- en regelgeving worden gewerkt, zowel om de opwarming van de aarde af te remmen als het aantal aan houtverbranding gerelateerde ziektes te reduceren.”

Kom in actie

De stichting bestaat alleen uit actieve vrijwilligers die het belangrijk vinden om naast baan en gezinsleven onze doelen te bereiken. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren?