Houtstook sterk vervuilend

Houtkachels disproportioneel vervuilend

In 2020 stookte 12,5% van alle huishoudens in een houtkachel of open haard, voornamelijk 1-3 keer per week. Dit droeg slechts voor 4% bij aan de totale woningverwarming.

Toch waren ze verantwoordelijk voor de uitstoot van 23% van alle PM2,5, 24% van alle benzeen en bijna 70% van alle PAK. PAK ofwel polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn celbeschadigend en kankerverwekkend en vallen onder de groep zeer zorgwekkende stoffen. Buitenstook en houtkachels in woonboten en vakantiehuisjes en woningbranden door houtstook worden niet meegerekend. Deze hoge percentages zijn niet genomen over de totale woningverwarming maar ook over de totale uitstoot van industrie, scheepvaart, wegverkeer, vliegtuigen, bouw en landbouw. Dat is ontzettend veel. Zo stootte de industrie – inclusief Tata Steel – slechts 3% aan PAK uit en het wegverkeer 8% aan PM2,5.

Voor 2022 is de uitstoot door houtkachels en haarden berekend – met het kachelmodel van TNO – op 25% PM2,5 fijnstof, 26% benzeen en bijna 70% PAK. Maar daarbij is de sterke toename van houtstook als gevolg van de hogere gasprijs nog niet meegenomen. De percentages zijn te berekenen bij de Emissieregistratie door de uitstoot van een emissiebron te delen door het totaal van alle sectoren.

De hoge concentraties rondom houtkachels bevinden zich bovendien midden in woonwijken.

Houtkachels en open haarden zijn dus de grootste bron van de meest schadelijke en kankerverwekkende onderdelen van luchtvervuiling. Zij zijn voor 24% verantwoordelijk voor alle PM2,5 fijnstof en voor bijna 70% voor alle polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Emeritus professor Brunekreef – medeauteur van bovengenoemd WHO-rapport en erelid van de Gezondheidsraad – zei dan ook dat houtstook een primitief, inefficiënt en heel vervuilend proces is waar we snel van af moeten. Zie de Gezondheidsraad, onderaan bij Primitief proces.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.