Houtstook niet duurzaam

Houtstook is niet duurzaam

De klimaatcrisis is het gevolg van de toenemende CO2 in de lucht. Het opwarmende effect van CO2 blijkt nog onderschat, volgens een Science onderzoek beschreven in de NRC. Houtkachels dragen daaraan bij. Zij stoten namelijk twee keer zoveel CO2 uit per warmte eenheid als een gasgestookte CV, volgens het European Environmental Bureau (bladzij 5). Ook stoten zij nog sterkere broeikasgassen uit zoals lachgas en methaan.

Dood hout belangrijk voor biodiversiteit en vitaliteit bos

Grootschalige kap voor hout(pellets) tast de Europese en Amerikaanse bossen aan volgens Comité Schone Lucht. Ook het kappen van alleen oude bomen is schadelijk. Dood hout en afgevallen bladeren zijn belangrijk voor de biodiversiteit van het bos. Het is voedsel voor klein plantaardig en dierlijk leven waar uiteindelijk ook weer grotere dieren van profiteren. Dood hout en bladeren vormen op de bodem humus. Dat is weer voeding voor andere of nieuwe bomen en zorgt voor het vasthouden van vocht. Vochtige humus is dus belangrijk voor de vitaliteit van het bos maar ook voor het vasthouden van CO2.

CO2 uitstoot sneller dan heropname

Het vrijkomen van de CO2 door verbranding loopt vele malen sneller dan de heropname door de nieuwe boomaanplant. Daarom komt deze CO2 opname tientallen jaren te laat en dat blijft ook heel onzeker. De CO2 opname door bossen kan zelfs gaan afnemen door mondiale boskap, droogte, bosbranden en vitaliteitsverlies.

Europese Wetenschappers – verenigd in de European Academic Science Advisory Council  (EASAC) – waarschuwden de EU al in 2019 dat houtverbranding i.p.v. fossiele verbranding niet duurzaam is. In tegendeel het zou de CO2 in de lucht juist verhogen. Hun advies was om bossen te herstellen en uit te breiden als goedkoopste en beste manier om CO2 te verminderen.

Zorgwekkende toename CO2

De EASAC ziet in 2021 haar eigen rapport bevestigd door het Joint Research Centre. Deze concludeert in 2021 dat alleen de verbranding van slechts een deel van de twijgen van gekapte naaldbomen kan bijdrage aan een CO2-reductie. Daarentegen zorgt de huidige gesubsidieerde biomassa industrie voor een zorgwekkende toename van de CO2 en beschadigt tegelijkertijd de biodiversiteit en de CO2 opslag van bossen.

Oproep tot verbod op houtverbranding

Ook Australische wetenschappers bevestigen dat de huidige (Europese) biomassa industrie leidt tot ernstige CO2 toename. Het zorgt verder voor een toename van het energiegebruik, voor de aantasting van de bossen en voor verdringing van duurzaam houtgebruik. Hout dat gebruikt wordt in de bouw of voor houten producten zorgt namelijk wel voor langdurige vastlegging van CO2. Daarom dringen zij aan op een mondiaal verbod op hout als brandstof. Er is gewoonweg geen residu biomassa dat duurzaam gebruikt kan worden voor verbranding.

Europese REDIII verdrag

Helaas is in oktober 2023 bij het Europese REDIII verdrag opnieuw besloten dat houtstook als hernieuwbaar en CO2 neutraal wordt aangemerkt. Dat is het gevolg geweest van de lobby van landen met veel houtstook of veel bosbouw waarvoor veel subsidie wordt ontvangen. Weliswaar is er één verandering in het REDIII t.o.v. het REDII verdrag: landen mogen nu zelf bepalen of ze het ook zo uitvoeren.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.