missie en visie

Missie

Stichting HoutrookVrij ijvert voor het vermijden van overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen als gevolg van het gebruik van houtkachels, allesbranders, open haarden, vuurkorven, BBQ’s en aanverwante installaties binnenshuis en in de open lucht. Burgers hebben recht op schone en gezonde lucht in en rond de woning. Van de overheid wordt verwacht dat zij dit recht waarborgt.

Visie

De stichting kiest voor een diplomatieke aanpak. Wij vinden dat we in goed overleg en met goed onderbouwde argumenten instanties er van kunnen overtuigen dat er betere regelgeving moet komen die de overlast van houtrook beperkt. We vinden dat iedereen het basale recht heeft op schone en frisse lucht.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen