Stooktips en EcoDesign kachels

Stooktips en EcoDesign kachels zijn géén oplossing

Optimaal gestookte EcoDesign pellet- en houtkachels zijn evengoed heel schadelijk.

EcoDesign kachel produceert nog altijd 465-550 keer meer PM2,5 dan een CV

EcoDesign kachels produceren weliswaar minder PM2,5 fijnstof dan oude kachels maar toch 465 tot 550 keer meer dan een gasgestookte CV, volgens het DEFRA (Engelse RIVM) en het European Environmental Bureau (bladzij 6). Zie de infographic met de schone longen bij de gasgestookte CV en de 465 meer vervuilde longen bij de EcoDesign:

GAS GESTOOKTE CV KETEL (<50 kWh)

722 microgram PM2.5
per kWh

ECODESIGN HOUTKACHEL (<50 kWh)

335.000 microgram PM2.5
per kWh

EcoDesign kachels produceren meer ultrafijnstof dan oude kachels

EcoDesign kachels produceren heel veel ultrafijnstof en meer dan oude houtkachels. Dat is vastgesteld in een wetenschappelijk overzichtsartikel. Ook Stichting HoutrookVrij meet bij de pijp van een oude kachel 500.000 deeltjes per kubieke centimeter en bij een EcoDesign pelletkachel 600.000. Het European Environmental Bureau meet bij een nog betere gekwalificeerde Noorse Eco-houtkachel 650.000 deeltjes/cm3.

De gebruikte mobiele meters zijn eigenlijk maar geschikt voor metingen tot 300.000 deeltjes/cm3 zodat ze waarschijnlijk een onderschatting zijn. Het overzichtsartikel spreekt over waarden tot 700 miljoen deeltjes/cm3 die gemeten zijn met grote vaste meters. Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten toont aan dat ultrafijnstof meer hartfalen en hartinfarcten veroorzaakt dan PM2,5. Iedere langdurige belasting met 10.000 deeltjes/cm3 meer ultrafijnstof zorgt voor 76% meer hartfalen en 43% meer hartinfarcten. Ook bij mensen met astma blijkt ultrafijnstof de longfunctie meer te verslechteren dan PM2,5, zo blijkt uit Duits onderzoek.

Daarom beoordeelt de WHO 10.000 – 20.000 deeltjes/cm3 als hoog en adviseert die met prioriteit aan te pakken (bladzij XIX of 21). De uitstoot van pelletkachels moet dus nog sterk verdunnen om dat te bereiken. In 2021 hadden bijna één miljoen longpatiënten in Nederland last van acute benauwdheid door luchtvervuiling. Daarvan moesten 50.000 acuut worden opgenomen in het ziekenhuis. Als oorzaak hiervan werd houtstook het meest frequent genoemd, volgens Nivel.

EcoDesign houtkachels en ook droger hout produceren heel veel PAK


EcoDesign houtkachels produceren weliswaar minder PM2,5 maar veel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Zij stoten zelfs meer PAK uit dan oude houtkachels en ook droger hout geeft meer PAK, volgens Weens onderzoek (bladzij 7 en 155 onderaan). Het wordt verklaard door de hogere temperaturen, hogere verbrandingssnelheden en een relatief zuurstoftekort. Ook Zweeds onderzoek toont een toename van PAK bij hogere verbrandingssnelheden, die bovendien meer geoxideerd zijn waardoor ze meer (oxidatieve) schade kunnen geven. Het toegenomen ultrafijnstof van de EcoDesign kachels biedt de aanklevende PAK ook meer toegang tot de longblaasjes en de rest van het lichaam.

Volgens het STAB  Kennisdocument Houtstook produceren (zeer) goed brandende houtkachels nog 10.000 nanogram benzo(a)pyreen (PaB)/m3 (bladzij 57, tabel 6.18, 1mg = 1 miljoen ng). PaB is een signaal stof voor PAK-mengsels. Voor de gemiddelde jaarwaarde van PAK-mengsels bestaat in de EU een streefwaarde van 1 ng/m3 en bij de WHO van 0,12 ng/m3. De uitstoot moet dus nog zeer sterk verdunnen met schone lucht en dat lukt niet op de 1e verdieping bij de buren waar ‘s avond kinderen slapen of bij meerdere houtkachels in de buurt. En deze grenswaarde is alleen gebaseerd op het toegenomen risico voor longkanker en nog niet op de oxidatieve schade aan de longen en andere organen.

EcoDesign kachels ruik je minder

EcoDesign kachels ruik je minder. Dat komt omdat ultrafijnstof nauwelijks geroken kan worden. Mensen denken zo  “schoon” te stoken en gaan dat vaker doen, met nog meer uitstoot tot gevolg (het reboundeffect).

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.