Zelf meten

Op de pagina ‘Meetstations in Nederland’ is duidelijk te constateren dat er op ‘beperkte’ wijze wordt gemeten. In ieder geval is het duidelijk dat de overlast door houtkachels via rekenregels wordt bepaald en landelijk wordt gesaldeerd (gemiddelde per m3). Hoeveel een kachel daadwerkelijk aan fijn stof produceert en gedurende welke periode, zal met deze wijze van meten niet duidelijk worden.

Het meten van fijn stof, specifiek afkomstig van houtrook, is lastig.  Het feit dat de hoeveelheid fijn stof toeneemt tijdens het houtstoken kan ook van andere bronnen afkomstig zijn, tenminste zo kan het in procedures worden uitgelegd. Om specifiek de houtstook als bron aan te kunnen duiden wordt in de praktijk dure meetapparatuur gebruikt (inclusief levoglucosan). Voor particulieren onbetaalbaar. Toch is het zelf meten van de hoeveelheid fijn stof gedurende bepaalde periodes goed zelf te doen. Dit kan bijvoorbeeld met de Dylos. Deze maakt gebruik van lichttechniek. U kunt vrij eenvoudige vaststellen hoeveel deeltje de lucht in uw omgeving bevat. U kunt de uitslagen gebruiken bij een gesprek met bijvoorbeeld de stoker of de gemeente.

Op de pagina ‘Fijnstof gemeten in de praktijk’ staat een uitwerking van een particulier die gebruik heeft gemaakt van dit instrument. Als donateurlid kunt u via de stichting een Dylos aanschaffen met 10% korting.