PAK’s zijn ook oorzaak van agressief gedrag op latere leeftijd

PAK’s zijn ook oorzaak van agressief gedrag op latere leeftijd
1 februari 2017 Vincent Van der Heiden

In de Nederlandse emissieregistratie staan de vuurhaarden met stip op nummer één als het gaat om de uitstoot van PAK’s. Zij zijn volgens de tabellen in 2013 verantwoordelijk voor 86% van de uitstoot van PAK4 (chryseen, benzo(a)pyreen, benz(a)antraceen en benzo(b)fluorantheen)!!!! Waarbij benzo(a)pyreen de meest gevaarlijke is.
Een nieuwe studie toont weer aan hoe ongezond deze stoffen zijn.

In het op 25 maart 2015 gepubliceerde rapport “Effects of Prenatal Exposure to Air Pollutants (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) on the Development of Brain White Matter, Cognition, and Behavior in Later Childhood‘ staat bij de conclusie:

Conclusies en relevantie: Onze bevindingen suggereren dat prenatale blootstelling aan PAK luchtverontreinigende stoffen bijdraagt aan lagere verwerkingssnelheid, hyperactivity disorder symptomen, en externaliserende problemen in stedelijke jeugd door het verstoren van de ontwikkeling van de witte stof in de linker hersenhelft, terwijl postnatale PAK blootstelling bijdraagt aan extra stoornissen in de ontwikkeling van witte stof in dorsale prefrontale gebieden.

Uitleg:

Externaliserende problemen: Bij externaliserende gedragsproblemen is er te weinig controle over de emoties en worden deze uitgeageerd. Jongeren met externaliserende problemen hebben vaak conflicten met andere mensen of met de maatschappij. Typische externaliserende problemen zijn agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. Bron

Functie van de dorsale prefrontale gebieden: De DLPFC wordt verantwoordelijk geacht voor planning en hoger aspecten van gecontroleerd gedrag, zoals executieve functies, het ‘monitoren’ van gedrag, en het onderdrukken van ongewenst gedrag en motoriek. Bron.