dbms master thesis the best college essay purchase essays ut homework system containment in asia during the cold war photo essay editor solving scientific notation problems how to write an issue paper

Houtrook geurt, ook bij optimale verbranding!

Houtrook geurt, ook bij optimale verbranding!
12 december 2017 Redactie

Houtrook heeft een bepaalde geur. Ook als er sprake is van een optimale verbranding kan de rook die de schoorsteen uit komt sterk ruiken. De verbindingen in houtrook die intensief kunnen geuren zijn uit de onderstaande groepen. Binnen deze groepen zijn circa 500 afzonderlijke verbindingen te onderscheiden.
– erdere koolwaterstofverbindingen met name polycyclische;
– aldehyden (alkanalen). Bijvoorbeeld acetaldehyde (ethanal), propionaldehyde (propanal), formaldehyde en andere;
– organische zuren waaronder mierenzuur, azijnzuur, propionzuur (propaanzuur) en andere;
– gecondenseerde aromaten;
– styreen (ethenylbenzeen);
– fenol(hydroxybenzeen);
– overige verbindingen: guaiacol, ethylguaiacol, furfurylalcohol.

Een aantal van de hierboven genoemde verbindingen condenseren in de schoorsteen, tijdens het afkoelen, op vliegas bestaande uit minerale bestanddelen en houtstof. Daarbij gaan vluchtige verbindingen dus over in de vaste stof; teer. Houtstof, minerale as, roet en teer vormen samen de fijn stof die uitgestoten wordt.

Zowel fijn stof als vele verbindingen in de houtrook zijn potentieel schadelijk voor gezondheid en milieu. Geurcomponenten hoeven niet direct schadelijk te zijn maar kunnen wel aanleiding geven tot klachten betreffende stankoverlast. Houtrook die qua geur als bijzonder onaangenaam wordt ervaren kan een indicator zijn voor een slechte verbranding en voor de aanwezigheid van vele andere schadelijke verbindingen in de houtrook. Dat hoeft echter niet samen te gaan. Een nagenoeg volledige verbranding van houtsoorten van tropische herkomst kan een zeer sterke rook geur opleveren. Omdat deze geur voor ons exotisch is wordt deze al snel als onaangenaam gekwalificeerd, terwijl er geen sprake hoeft te zijn van een schadelijke rook. Klachten betreffen veelal de stank van houtrook en de psychologische associatie met schadelijkheid. De uitstoot van fijn stof zal, voor zover deze niet als sterk gekleurde rook of als stank wordt waargenomen, daarentegen weinig aanleiding geven voor
mensen om te klagen terwijl fijn stof wel degelijk een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. (Bron: Ecolink solutions – pagina niet meer beschikbaar)