Juist versterking broeikaseffect door houtstook!

Juist versterking broeikaseffect door houtstook!
26 januari 2018 Redactie

De verkoper van houtkachels en de stokers beroepen zich vooral op het verminderen van de uitstoot van CO2. Zij vergeten dat houtstook een grote bron van uitstoot van Methaan is. Wetenschap.infonu.nl geeft aan dat dit is een sterker broeikasgas (tot 25 maal meer) ten opzichte van CO2 (kooldioxide). Er is echter veel minder van in de atmosfeer. Als gekeken wordt naar de impact die methaan heeft op de opwarming van de aarde, dan draagt methaan hier, ondanks haar relatief kleine aanwezigheid in de atmosfeer, bijna de helft van ten opzichte van CO2. Een kleine toename van de hoeveelheid methaan kan daarom verhoudingsgewijs grote gevolgen hebben. De onderstaande tabel die opgemaakt is in Emissieregistratie.nl is duidelijk te zien dat de uitstoot van Methaan (CH4) door vuurhaarden bij consumenten de laatste jaren stijgt. De totale uitstoot is inmiddels 60% hoger dan het verkeer (de landbouwsector staat overigens met afstand op nummer 1 als het gaat om methaan). Het Protocol Biomassa (bron: Protocol Biomassa, NIR2014) De CO2-emissies voor houtgebruik in huishoudens voor open haarden en voor houtkachels worden berekend met de standaard emissiefactor 109,6 kg/GJ voor vaste biomassa (Vreuls et al., 2012). Voor de CH4 en N2O-emissies uit verbranding van in huishoudens worden de IPCC default emissiefactoren (residential) gebruikt, te weten: CH4 voor hout: 300 kg/TJ en N2O: voor hout: 4 kg/TJ

Deze IPCC default waarde is voor CH 4 een factor 10 hoger dan voor energy industries respectievelijk voor manufacturing industries and construction.

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.