Gemeenten geven nauwelijks voorlichting over houtrook

Gemeenten geven nauwelijks voorlichting over houtrook
16 september 2020 Redactie

Gemeenten geven nauwelijks voorlichting over houtrook

Het werd de gemeenten heel gemakkelijk gemaakt om voorlichting over houtstook te geven. Ze konden daarvoor via de site van InfoMil kosteloos materiaal downloaden: beeldmateriaal, infographics, videofilmpjes en kant-en-klare artikelen. De staatssecretaris van I & W gaf de gemeenten een drieledige opdracht: voorlichten, meten en handhaven, maar zelfs de belangrijke eerste stap: voorlichten, is niet genomen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Platform Houtrook en Gezondheid uitgevoerd door vrijwilligers van de Stichting HoutrookVrij en Carla Anzion.

De deelnemers onderzochten de websites van 350  gemeenten op gebruik van dit gratis materiaal en bekeken of en hoe er voorlichting over houtrook werd gegeven. De conclusie is onthutsend: Uit het onderzoek is gebleken dat 71% van de gemeenten geen enkele informatie over houtstook op hun website hebben staan; 11% summiere informatie en 18% min of meer uitgebreide informatie.” Deze lage score staat in geen verhouding tot het gegeven dat inmiddels een derde van de bevolking aangeeft soms, regelmatig of vaak overlast en/of nadelige gezondheidseffecten te ondervinden van houtstook.

Het Platform Houtrook en Gezondheid, ingesteld in 2015 door de minister van I &W, maar inmiddels zelfstandig functionerend, benadrukt daarom de noodzaak om het landelijk ontwikkelde voorlichtingsmateriaal actief aan de gemeenten aan te bieden. Ook moet er volgens het platform een landelijke campagne over houtrook komen.

Best practices

Enkele voorbeelden van gemeenten die wél goede informatie geven op hun website zijn Arnhem, Amersfoort, Middelburg en Renkum

Tip: bekijk de website van je eigen gemeente, geef ze tips voor verbetering en schrijf alle locale partijen erover aan. In ieder geval moet houtrook als schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid worden vermeld.

Voor het volledige rapport klik hier.

———————————–

Links

InfoMil

Arnhem

Amersfoort   Campagne Maak het uit

Middelburg

Renkum

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.