Houtstook de maat genomen

Houtstook de maat genomen
2 mei 2021 Redactie

Veel overlast door houtrook

Volgens recent onderzoek van het RIVM ondervindt 11,7 % van de Nederlanders (ernstige) geurhinder van houtkachels en open haarden. Nog eens 15,3 % ondervindt enige hinder.

Het beleid uit de 90-er jaren om de totale hinder van alle bronnen (industrie, veeteelt, verkeer en huishoudens) naar 12 % te brengen en ernstige hinder naar 0 % is volledig uit beeld geraakt.

Maatregelen door provincie en gemeenten

Het Schone Lucht Akkoord bevat maatregelen om de schadelijke effecten van houtstook te verminderen, provincie en gemeenten hebben aanvullende maatregelen opgevoerd. Bij de effectiviteit hiervan zijn echter de nodige kanttekeningen te maken; zo heeft bijvoorbeeld 71 % van de gemeentes geen enkele informatie over houtstook op hun website staan (peildatum juli 2020).

Monitoring

De SLA-partijen hebben afgesproken om tenminste eens in de 3 jaar de gezondheidseffecten van het totale maatregelenpakket te evalueren. Er zijn echter nog geen indicatoren ontwikkeld voor het meten van effecten.

Actievere rol rijksoverheid nodig

Willen de SLA-maatregelen effectief zijn dan is een actievere rol van de rijksoverheid nodig, met name op vier punten:

  1. Veel betere voorlichting over de schadelijke effecten van houtstook
  2. Ontwikkelen van een meet- en beoordelingsmethode
  3. Vaststellen kwantitatief effect van Ecodesign-kachels
  4. Vastlegging van stookalert/stookverbod in wet- en regelgeving

Auteur – Bron/: Carla Anzion – Tijdschrift Milieu maart 2021

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.