Kop in het zand!

Kop in het zand!
15 oktober 2021 Redactie

Het blijft verbazingwekkend  hoe de politiek haar kop diep in het zand blijft steken als gerenommeerde organisaties dringend adviseren om een gezonde leef(lucht)omgeving voor burgers te realiseren.  

GGD geeft aan: “Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland, ook al wordt door veel overheden en bedrijven hard gewerkt aan gezondere lucht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op de luchtkwaliteit overal verder te verbeteren, omdat iedere verbetering leidt tot gezondheidswinst. De GGD’en pleiten daarom voor extra inzetten op gezonde lucht, door iedereen en overal. Zij roepen alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het landelijke ‘Schone Lucht Akkoord’, dat daarvoor is opgericht.”

Eigenlijk niets nieuws. In 2018 heeft de GGD het volgende geadviseerd: Neem maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, ook onder de norm.

“Er wordt vaak gedacht dat de gezondheid geborgd is als aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit is voldaan. Dat klopt niet. De gezondheidseffecten door luchtverontreiniging in Nederland worden vrijwel geheel veroorzaakt door concentraties onder de grenswaarden. Elke verbetering van de luchtkwaliteit betekent gezondheidswinst. De GGD vindt het daarom belangrijk om te blijven werken aan een verbetering van de luchtkwaliteit, ook als de Europese grenswaarden zijn gehaald.”

De GGD geeft helder aan dat een betere luchtkwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

“Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn zowel lokale, regionale, nationale als internationale maatregelen nodig. Overheden en andere partijen moeten daarom samenwerken en niet naar elkaar wijzen. Daarnaast is het belangrijk dat ook burgers hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door vaker de auto te laten staan en geen of minder hout te stoken. De GGD vindt het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt bij het werken aan een betere luchtkwaliteit.”

We weten dat houtstook verantwoordelijk is voor tenminste 23% van alle fijnstof geproduceerd in Nederland. Houtkachels, openhaarden, vuurkorven, en dergelijke zijn zogenaamde puntbronnen (definitie: de oorsprong van een emissie, die gekenmerkt wordt door een specifieke locatie). We kunnen stellen dat burgers die nabij een of meerdere stokers wonen gedurende de periode dat gestookt wordt extra vervuilde lucht in moeten ademen. Daarbij is uit metingen van burgers duidelijk af te leiden dat de kwaliteit van de lucht bij houtstook vaak boven de huidige Europese normen uitkomt. De GGD geeft aan: “De huidige Europese normen voor de luchtkwaliteit vormen geen veilig niveau. Ook onder deze grenswaarden worden gezondheidseffecten gezien, zoals effecten op de luchtwegen en effecten op hart en bloedvaten.”

Verder adviseert de GGD om bronmaatregelen te nemen. “Het nemen van bronmaatregelen heeft als voordeel dat dit zowel de uitstoot als de blootstelling verlaagt. Het is dan ook aan te raden deze maatregelen eerst te onderzoeken, voordat naar andere maatregelen gekeken wordt.”

Dus waar wacht de (lokale) overheid nog op?

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.