Maatschappelijke adviesgroep mbt onderdeel houtstook Schone Lucht Akkoord

Maatschappelijke adviesgroep mbt onderdeel houtstook Schone Lucht Akkoord
15 oktober 2021 Redactie

De stichting heeft sinds augustus zitting in de maatschappelijke adviesgroep gerelateerd aan een onderzoek dat zich richt op het identificeren van kansrijke maatregelen voor de beperking van emissies van particuliere houtstook. Het onderzoek richt zich op particuliere houtstook binnen en buiten. Het betreft een verkennend onderzoek, het rapport zal een lijst van maatregelen geven.

Er zijn twee adviesgroepen: een adviesgroep bestaande uit gemeenten, provincie en GGD, die zich vooral richt op uitvoerbaarheid en een adviesgroep, bestaande uit maatschappelijke organisaties en kennisinstelling TNO. Daarnaast is er een begeleidingscommissie, waar o.a. het RIVM in zit.