Open brief aan de VVD

Open brief aan de VVD
20 november 2021 Redactie

Open brief aan VVD | Stichting Houtrookvrij en Stichting Luchtfonds
OVER DE V VAN VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Geachte VVD, beste VVD’ers

Het is goed gebruik bij organisaties als Stichting Houtrookvrij en StichtingvLuchtfonds om het openbaar bestuur in ons land als één entiteit te beschouwenven niet één politieke partij in het bijzonder aan te spreken.

Er is alle reden om voor één keer af te wijken van dit alleszins goede gebruik. Ja, er is alle reden voor de Stichting Houtrookvrij en Stichting Luchtfonds om de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voor één keer apart aan te spreken, in dit geval via deze open brief.

Aan het einde van deze brief leest u over de drijfveren die onze organisaties bewogen om tóch expliciet één politieke partij, uw partij, te adresseren.

Maar om te beginnen gaan wij eerst dieper in op twee woorden die wel gerekend mogen worden tot de kernwoorden van uw partijbeginselen: ‘vrijheid’ en‘verantwoordelijkheid’

Lees de hele brief.