Houtrook bevat giftige kwik. Nog duizenden jaren schadelijk in het milieu!

Houtrook bevat giftige kwik. Nog duizenden jaren schadelijk in het milieu!
20 januari 2023 Redactie
Foto bron Pixabay

Kwik is inmiddels uit de koortsthermometer en vele, andere producten verdwenen. Terecht, want kwik vormt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De belangrijkste oorzaak van kwikvervuiling binnen de EU is de verbranding van vaste brandstoffen zoals hout of steenkool. Recentelijk werd bekend dat ons gas te hoge concentraties kwik zou bevatten. We worden dus nog steeds blootgesteld aan deze gevaarlijke stof.

Bij de verbranding van bijvoorbeeld hout komen kleine hoeveelheden kwik vrij die desondanks grote gevolgen hebben. Kwik stapelt zich namelijk op in ons lichaam en breekt niet af. Het meest kwetsbaar voor de negatieve effecten hiervan zijn de foetus en het jonge kind. Blootstelling aan kwik kan levenslange gevolgen hebben voor hun zenuwstelsel en brein.

Grote milieuvervuiler

De impact van kwik in het milieu is ook niet mis. Kwik kan nog duizenden jaren schadelijk blijven. Bij verbranding komt kwik in de lucht terecht. Via neerslag en wind bereikt dit kwik het oppervlaktewater van rivieren, meren en oceanen. Vissen en andere organismen nemen deze stof op, die vervolgens weer een gevaar vormen bij menselijke consumptie. Via dode vissen zakt kwik ook naar de bodem. In Europa wordt de visstand ernstig bedreigd door een combinatie van klimaatverandering, overbevissing en kwikvervuiling.

Binnen de EU monitort de EEA, het Europees Milieuagentschap, de kwikvervuiling. Het Europese oppervlaktewater voldoet volgens de EEA in veel gevallen niet aan de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden voor kwik. De organisatie schat bovendien dat in Europa jaarlijks meer dan 1,8 miljoen kinderen geboren worden met een kwikgehalte in het bloed dat boven de aanbevolen veilige grenswaarde ligt.

Burgers kunnen hun bijdrage aan een betere wereld leveren door te voorkomen dat kwik in het milieu terecht komt. Dat kan door bijvoorbeeld batterijen met kwik bij een recyclestation aan te bieden. En natuurlijk ook door geen hout te stoken. Er zijn genoeg schone alternatieven om ons huis te verwarmen, zoals de warmtepomp of de elektrische haard.

Bronnen:

Gezondheidsrisico’s van kwik

https://www.eea.europa.eu/nl/articles/kwik-een-aanhoudende-bedreiging-van

https://www.rivm.nl/kwik/gezondheidsrisico-s

https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10500780/onderzoek-naar-gevaarlijke-kwik-concentraties-in-gronings-gas

Kwik in het milieu

https://www.mo.be/nieuws/kwik-klimaat-en-overbevissing-europese-vis-krijgt-het-op-drie-fronten-te-verduren

https://www.mo.be/nieuws/dode-vissen-nemen-kwik-mee-naar-diepste-punt-van-oceanen

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.