Gemeenten moeten beter onderzoek doen bij houtrookoverlast

Gemeenten moeten beter onderzoek doen bij houtrookoverlast
3 maart 2023 Francis Nijenhuis

Waarom deze actie?

De Stichting HoutrookVrij biedt mensen met houtrookoverlast de mogelijkheid om een officieel handhavingsverzoek te downloaden via de site  en bij hun eigen gemeente in te dienen. Aan de tekst schreef een jurist van het advocatenkantoor Damsté uit Enschede mee. De actie wordt ondersteund door landelijke, regionale en lokale actiegroepen* en de Vereniging Leefmilieu.

Mensen met houtrookoverlast worden nu nog te vaak ontmoedigd door hun gemeente om verdere stappen te ondernemen. Ook is het middel van een handhavingsverzoek nog te weinig bekend. In het handhavingsverzoek wordt de gemeente verzocht de luchtkwaliteit binnen een straal van twee kilometer, gerekend vanaf het adres van de indiener, te onderzoeken. Die twee kilometer is gebaseerd op Nederlands onderzoek. Tot op twee kilometer van de bron is houtrook te meten. Dit betekent dat bijna iedereen in Nederland aan houtrook wordt blootgesteld. Houtrook is altijd schadelijk, voor iedereen.

Inmiddels dringen ook medici en organisaties als de koepel van de GGD’en, de GGD GHOR, er bij de overheid op aan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft de meeste kinderen met astma van Europa. Dat is een indringend waarschuwingssignaal.

Burgers met houtrookoverlast vinden dat de overheid te weinig effectief beleid voert en komen daarom nu zelf in actie. De Stichting HoutrookVrij monitort de actie en brengt op de site in beeld welke gemeente wel of niet handhaaft.

Indieners van een handhavingsverzoek wordt daarom gevraagd per e-mail handhavingsverzoek@houtrookvrij.nl kort te vermelden wat de gemeente met hun handhavingsverzoek deed. We bieden geen juridische ondersteuning maar geven wel aan welke vervolgstappen mogelijk zijn. Meer informatie over de handhavingsprocedure.

Samenwerkende organisaties en actiegroepen:

Vereniging Leefmilieu
Landelijke actiegroep Stop Houtrook Nu  
Friezen voor Frisse lucht
Houtrookvrij Barneveld
Houtrookvrij Zutphen
In de Houtgreep (Dieren gem. Rheden)
Schone Lucht Nijmegen

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.