Update actie ‘Gemeenten moeten beter handhaven bij houtrook overlast’

Update actie ‘Gemeenten moeten beter handhaven bij houtrook overlast’
28 juni 2023 Anne-Marie

Wat te doen bij een afwijzing?

Begin maart zijn we met een actie gestart: gemeenten moeten beter handhaven bij houtrookoverlast. We hebben een handhavingsverzoek opgesteld, samen met een jurist. Veel Houtrookvrij volgers hebben dit verzoek gebruikt om hun gemeenten te vragen iets te doen aan de overlast. Inmiddels zijn de eerste reacties van gemeenten binnen. Hierbij zijn ook afwijzingen. Hieronder bespreken we de volgende stap, stap 8: de bezwaarprocedure.

Stappenplan op de website
Mocht u voorgaande niet hebben gevolgd: op de website staat een stappenplan tegen houtrookoverlast voor burgers. Ondervindt u regelmatig overlast in de vorm van geurhinder of gezondheidseffecten, bijvoorbeeld last van uw ogen, neus of ademhaling vanwege houtstook uit de buurt? Vraagt u zich af wat u kunt doen om deze overlast te verminderen? Dan geeft dit stappenplan u inzicht in welke stappen u als burger in deze situatie kunt ondernemen.

Stap 8: bezwaarprocedure
Dien een voldoende gemotiveerd bezwaarschrift in. Een argument waar u aandacht aan kunt besteden is het onderzoek dat de gemeente heeft gepleegd en met welke nauwkeurigheid. Hou er tevens rekening mee dat wanneer de gemeente wel voldoende nauwkeurig onderzoek heeft laten uitvoeren, maar u zich desondanks niet kunt vinden in de uitkomst, u er contra-expertise tegenover moet zetten. Lees meer

Voorbeeld bezwaarschrift
Houtrookvrij heeft wederom een voorbeeldbrief gemaakt (zie documenten onderaan dit bericht) met verschillende argumenten, zoals: “Uw onderzoek heeft niet plaatsgevonden onder een representatieve situatie zoals ik in mijn handhavingsverzoek heb benoemd; Daarom ben ik van mening dat het besluit niet in stand kan blijven.”
Ook hebben we in de brief een verzoek om meer tijd gezet: “Om mijn bezwaarschrift goed te kunnen onderbouwen heb ik meer tijd nodig. Ik vraag u om mij hiervoor 6 weken de tijd te geven. Dan kunt u mijn definitieve bezwaarschrift tegemoet zien.” Lees meer

Adequate metingen volgens de Universiteit Utrecht
In een gesprek met wetenschappers van de Universiteit Utrecht is besproken hoe houtrookoverlast gemeten kan worden door gemeenten om de gezondheidsklachten door houtrook aan te tonen binnen een handhavingsprocedure. Deze deskundigen baseren hun adviezen op meetgegevens van recent onderzoek. Deze meetgegevens zijn volgens de wetenschappers voor ALLE gemeenten interessant. Bij de metingen maakte men gebruik van Levoglucosan als marker voor houtrook. Levoglucosan is namelijk een markerstof die specifiek vrij komt bij het verbranden van hout. Allereerst is de achtergrondconcentratie gemeten. Vervolgens de concentratie bij het stoken van houtkachels in de buurt. “Op dagen dat er veel gestookt werd waren er duidelijke pieken te zien in de Levoglucosan metingen”, aldus Gerard Hoek. Meer over deze metingen in bijgaand verslag (zie onderaan bij de documenten). Lees meer

Anonimiteit verplicht
Veel gemeenten gaan ervan uit dat een verzoek tot handhaving een openbaar document is, dat door eenieder kan worden ingezien. Dit is echter niet zo. Een verzoek tot handhaving valt onder de Wet op de Privacy (De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Gegevens mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming vooraf worden verstrekt aan derden. Lees meer

Tip
Zorg dat u uw bezwaarschrift indient binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Anders wordt uw bezwaar niet meer behandeld. Neem geen risico. Wacht niet tot de laatste dag. Het is verstandig uw bezwaarschrift ruim van tevoren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. Kiest u ervoor uw bezwaarschrift schriftelijk in te dienen? Dan is het verstandig dit aangetekend te doen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd. Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuursorgaan, doe dat dan tijdens kantooruren en vraag om een bewijs van ontvangst.

 

Vragen?
Mail naar: info@houtrookvrij.nl

Alle documenten op een rij:
Voorbeeld bezwaarschrift
Adequate metingen volgens de Universiteit Utrecht

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.