Reclame houtkachels misleidend

Reclame houtkachels misleidend
30 oktober 2023 Anne-Marie

‘Verantwoorde’ sigaretten? ‘Schoon en milieuvriendelijke’ vliegreizen? Dit zijn misleidende reclame teksten die door de Reclame Code Commissie worden gecorrigeerd. Bij de verkoop van houtkachels zijn dit soort claims een hardnekkig probleem.

Tientallen klachten over reclame houtkachels

Al in 2018 oordeelde de Reclame Code Commissie dat je een houtkachel niet mag aanprijzen als milieuvriendelijk. Gesteld werd dat: ‘Het gebruik van houtkachels niet milieuvriendelijk is gezien de uitstoot van schadelijke stoffen, … , en houtkachels bijdragen aan luchtverontreiniging waarvan, volgens onderzoek van onder meer de GGD, mensen gezondheidsklachten kunnen ondervinden.’ Sindsdien zijn er tientallen klachten ingediend over misleidende reclame voor houtkachels. Deze klachten zijn bijna allemaal grotendeels toegekend.

Non-compliance lijst: zwarte lijst

De Reclame Code Commissie beoordeelt of reclame-uitingen juist zijn. Absolute claims moeten adverteerders kunnen onderbouwen. Bij een overtreding volgt een aanbeveling om de reclameteksten geheel of gedeeltelijk aan te passen, of te verwijderen. Ongeveer 96-97% van de adverteerders volgt dit advies daadwerkelijk op. De overige 3 tot 4% komt op de ‘non-compliancelist’ te staan en wordt gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is wettelijke toezichthouder en kan ook boetes opleggen. Dit jaar staan drie bedrijven op de non-compliance lijst. Twee van deze bedrijven zijn verkopers van houtkachels.

Skantiek en Dru verwarming

Skantiek verkoopt houtkachels en geeft zogenaamde ‘beter stoken’ workshops. Hun houtkachels zouden schoon, duurzaam en verantwoord zijn, en geen overlast of milieuvervuiling veroorzaken. Op hun website staan, naast afbeeldingen van houtkachels, teksten als: “zonder zorgen om overlast of schadelijke uitstoot”. In de workshop ‘beter stoken’ zou je leren stoken ‘zonder overlast’.

De Commissie acht de juistheid van deze claims niet aangetoond. ‘Naar de Commissie begrijpt, is er altijd sprake van enige emissie, waardoor niet in het algemeen gesteld kan worden dat “jouw buren” in het geheel “geen overlast” zullen ervaren’. Daarnaast vindt de Commissie het gebruik van de termen “duurzaam” en “verantwoord” te algemeen en onvoldoende toegelicht.

Dru Verwarming B.V. beweert op de website dat hun houthaarden en kachels aan milieuregels voldoen en milieuvriendelijk zijn. Teksten als: “Een houthaard of houtkachel is milieuvriendelijk wanneer je verstandig stookt.” Valse claims, volgens de RCC, aangezien Dru de claims niet kan onderbouwen.

De Reclame Code Commissie heeft beide ondernemers aangeraden om hun teksten op de websites aan te passen of te verwijderen. Beiden weigeren dit tot op heden.

Europees Parlement wil verbod valse milieuclaims

Recentelijk keurden de EP-leden ontwerpwetgeving goed om een eind te maken aan dit soort misleidende claims. Het Parlement streeft naar een verbod op het gebruik van algemene milieuclaims zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” of “eco”, tenzij hier gedetailleerd bewijs voor is. “Door alleen gecertificeerde en gefundeerde milieuclaims toe te staan, komt er een einde aan het oerwoud van valse milieuclaims.”

@VEH
@consumentenbond

Bronnen:

https://www.reclamecode.nl/

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230505IPR85011/ep-stemt-voor-duurzamere-producten-en-tegen-greenwashing

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.