Buitenlandse initiatieven

Samen kunnen we onze woonomgeving veilig maken

foto: Adrien-Olichon

Buitenlandse initiatieven

Houtrookoverlast is een wereldwijd probleem dat niet alleen in ontwikkelingslanden speelt, waar noodgedwongen op vuurtjes wordt gekookt, maar ook in ontwikkelde landen als Canada, de VS, Nieuw-Zeeland, Australië, Latijns Amerika en Europa. In verschillende landen zijn maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Omwisselingsprogramma’s

In Vlaanderen en sommige Amerikaanse staten als Utah krijgen mensen subsidie als zij hun vervuilende hout- of pelletkachel inruilen voor een schonere gaskachel.

 

“Campagnes (van autoriteiten, van patiëntenorganisaties) moeten de kennis over de risico’s van houtstook onder burgers verbreden, en het imago van houtstoken en gezelligheid doorbreken. De campagnes tegen het roken van sigaretten kunnen daarbij tot voorbeeld dienen.”

Bron: WHO (World Health Organization) 2015

Totaal houtstook verbod

In Chileense steden draagt houtstook tot wel 94% bij aan de totale uitstoot van fijnstof (PM2.5). Vandaar dat de Chileense milieuminister Marcelo Mena -Carrasco drastische maatregelen nam in de hoofdstad Santiago: een totaal verbod op houtkachels. Het resultaat: sluitende afdelingen spoedeisende hulp en een nominatie van de Climate &Clean-Air Coalition in 2017. Toch blijft houtstook in Chili een groot probleem, vooral in het zuiden.

 

Krakau

In Krakau ging vanaf 1 september 2019 een totaalverbod in op het stoken van vaste brandstoffen zoals kolen en hout. Vooral dankzij de inspanning van een actiegroep. In Krakau was de lucht bijna om te snijden. Een van de meest populaire kinderopvang had een belangrijke troef: luchtzuivering binnen en metingen van luchtkwaliteit. Als de lucht te vies was, gingen de kinderen niet buiten spelen.

Stadsverwarming

In verschillende Europese hoofdsteden zoals Londen, Parijs en Kopenhagen zijn houtkachels een onderwerp van discussie of zijn beperkende maatregelen getroffen. De burgemeester van Kopenhagen vindt gezelligheid (hygge in het Deens) geen goede reden om te stoken en wil maatregelen. Hij verwijst naar de stadsverwarming als schone verwarmingsbron.

 

Drones

In Italië dragen de particuliere huishoudens voor 50% bij aan de luchtvervuiling. Om precies in kaart te krijgen wat er uit al die houtkachelpijpen komt, worden voor onderzoek drones ingezet. Het doel is gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.