Houtrook en woongebieden

Houtrook en woongebieden

Hoe zit het met de concentraties schadelijke stoffen als gevolg van houtstook in woongebieden? Twee Amsterdamse GGD-artsen, H. Groenewold en F. Woudenberg, constateren dat de piek blootstelling aan houtrook flink kan oplopen: ‘De PM2.5-blootstelling in een woongebied met veel houtkachels is vergelijkbaar met die in een woongebied vlakbij een snelweg. Wordt er gemeten in de rookpluim van een kachel dat worden concentraties PM 2.5 gemeten die tienmaal de EU-norm overschrijden.’

Ze halen daarnaast onderzoeken aan die in Schoorl(2009) en in Amsterdam(2006) werden gedaan: ‘De bijdrage van houtstook aan PM2.5-concentraties was in een milde winterweek tussen de Schoorl en in Amsterdam nog altijd tot 10%. Deze bijdrage is ook in het jaargemiddelde nog substantieel. Lokaal kan de bijdrage (veel) groter zijn, zoals ECN- en DGMR-modellen aangeven.

GGD-artsen

Groenwold, H en Woudenberg, F (2014), Lucht, nr. 4/5 (septembernummer), pp.24- 27. De auteurs baseren zich op rekenmodellen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en DGMR dat op een VVM-congres werd gepresenteerd.

PM2,5 blootstelling: verwijzen naar pagina met uitleg over fijnstof en de verschillende diameters, zie hoofdstuk Houtrook nader bezien. Ook zijn er door TNO in 2002 studies verricht naar B(a)P concentraties in woonwijken.


Stof tot nadenken!! ‘Effect van slechts één houtkachel op luchtkwaliteit: bij stabiele luchtlaag met hoogte 20 meter op een koude windstille avond en verbranden 3 kg hout kan een gebiedsoppervlak van 200×200 meter met 50 µg/m3 aan fijn stof PM2.5 belast worden.’

Tweet Dieter Pientka
Bron: TNO

We willen allemaal een leefbare woonomgeving

foto: pxhere.com

Amerikaans onderzoek naar de impact van houtrook op woningen op verschillende afstanden van de vervuilingsbron

De conclusie: Een afstand van 30 tot 60 meter is veel te weinig om houtrook buiten te houden; zelfs de inwoners van huizen die 250 meter van de vervuilingsbron staan lopen grote gezondheidsrisico’s.

Onderzoek door een Amerikaanse organisatie voor milieu en gezondheid, de EHHI (= Environment & Human health, inc.) in de staat Connecticut toont aan wat de impact van houtrook is op nabijgelegen woningen en hun bewoners. Ook al betreft het hier een type houtverbrander die we in Nederland niet kennen, een houtverbrander in een aparte schuur met warmwaterbuizen naar de woning, het is toch vergelijkbaar met situaties van onvolledige verbranding als gevolg van het smoren of het stoken met nat hout. Praktijken die hier vaak voorkomen. En ook al verschillen Amerikaanse en Nederlandse huizen, het onderzoek geeft een indicatie hoever de invloed van houtrook kan gaan.

Het EHHI-rapport heeft aangetoond dat regelgeving met betrekking tot de afstand van de vervuilende bron (bijvoorbeeld 30 tot 60 meter, zoals in sommige Amerikaanse staten wordt aanbevolen) de gezondheid van de mensen in de getroffen huizen niet kan waarborgen. Gedurende het onderzoek was het niveau van de gevaarlijkste bestanddelen van houtrook, de fijnstofdeeltjes PM2.5 and PM0.5, voortdurend verhoogd. Het EHHI-onderzoek bestond uit fijnstofmetingen in vier huizen (A t/m D) op verschillende afstanden van de houtverbrandingsbron. De uitkomsten werden vergeleken met de ‘schone’ huizen uit de controlegroep, en met de luchtkwaliteitsnorm van de EPA (max. 35 microgram per m3).

In huis A – op ongeveer 250 meter van de houtbron – was de piekbelasting van PM2.5 zes maal dat van de controlegroep en vier maal de EPA-norm.


In huis B – op ongeveer 30 meter van de houtbron – was de piekbelasting van PM2.5 veertien maal dat van de controlegroep en negen maal de EPA-norm.


In huis C – op ongeveer 75 meter van de houtbron – was de piekbelasting van PM2.5 twaalf maal dat van de controlegroep en acht maal de EPA-norm.


In huis D – op ongeveer 35 meter van de houtbron – was de piekbelasting van PM2.5 acht maal dat van de controlegroep en zes maal de EPA-norm.

Ook de niveaus van fijnstof PM0.5 waren te hoog gedurende de metingen.

De effecten van de zomerse barbecue

Wat de invloed is van een zomerse dag met veel barbecues werd in 2014 in Eindhoven duidelijk. Overdag was het windstil, waardoor de gassen en fijnstofdeeltjes die vrijkomen bij de verbranding van bbq-kolen boven de straat bleven hangen. Het meetsysteem van Aireas gaf hier en daar een verhoging maar nog niet normoverschrijdend.

Rond middernacht werd het heiig, als gevolg van condenserend vocht in de lucht. Dit leidde tot een ongekende piek in de fijnstof waarden. De deeltjes worden zwaarder en veranderen van chemische samenstelling, waardoor ze irriterend voor de luchtwegen kunnen worden. Tegen de ochtend trok de mist op en verdween de piek weer snel. Eindhoven kon opgelucht ademhalen.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.