Tag

longfonds

Het Longfonds adviseert: Verwarm je huis bewust en niet met hout!

In de brochure van het Longfonds: Gezonde lucht, wat kan ik doen? wordt aandacht besteed aan de bewustwording rond het inademen van schadelijke stoffen.

longfonds vuile lucht maakt ziek

Wat adem ik precies in? Hoe ongezond is dat? En wat doe ik zelf om gezonde lucht in te ademen?
Het is belangrijk om te weten wat je inademt. En wat er gebeurt met ons lichaam als we fijnstof, roet en ozon inademen. Dat je ziek kan worden door wat je inademt en zelfs dood kunt gaan, dat beseft bijna niemand.
Luchtvervuiling bestaat uit een mengsel van stoffen, zoals fijnstof, stikstofdioxide, roet en ozon.
Fijnstof bestaat uit een complex mengsel van deeltjes afkomstig van verschillende bronnen. Roet wordt uitgestoten bij verbranding, bijvoorbeeld door verkeer en houtkachels. Roet is het onderdeel van fijnstof, dat de meeste invloed heeft op de gezondheid. De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn verkeer, industrie, intensieve veehouderij, scheepvaart én particuliere houtstook.

De belangrijkste manier waarop luchtverontreiniging het lichaam binnenkomt, is via de longen. Fijnstof kleiner dan 10 micrometer (PM10) bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen. Ultrafijnstof kan ook in de bloedbaan terechtkomen waardoor je gevaar loopt op hart- en vaatziekten. Gevoelige groepen zoals longpatiënten, maar ook hart- en vaatpatiënten, kinderen en ouderen worden als eerste ziek van luchtvervuiling.

longfonds verwarm je huis niet met hout longfonds ozon fijnstof logo

 

Vieze lucht veroorzaakt:

  • Longziekten zoals astma, COPD en longkanker
  • Hart- en vaatziekten zoals hartinfarct, vaatvernauwing en bloedstolsels
  • Bij zwangerschap grotere kans op lager geboortegewicht en vroeggeboorte
  • 4.600 spoed-ziekenhuisopnames per jaar
  • 4.000 doden per jaar

Gemiddeld leveren we in Nederland 13 maanden van onze levensverwachting in door luchtvervuiling. Voor wie naast een snelweg woont loopt dat gemiddelde op tot 3 jaar. De lucht die we inademen is niet altijd gezond. Veel mensen denken dat het niet zo erg is, maar de lucht in Nederland behoort tot de meest vervuilde van Europa.

De luchtkwaliteitseisen in Nederland zijn gebaseerd op de Europese normen. Ook als we overal voldoen aan de huidige normen voor luchtvervuiling, is de lucht verre van gezond. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat de huidige concentratienormen voor fijnstof minimaal met de helft moeten worden verlaagd: minder uitstoot dus door verkeer, industrie, landbouw, huishoudens en andere bronnen. Onderzoekers adviseren om roet als indicator voor de lokale luchtkwaliteit te gebruiken. Door de hoeveelheid roet langs een drukke weg te meten, of in een woonwijk, wordt duidelijk hoeveel luchtvervuiling wordt uitgestoten.

Vieze lucht kun je voorkomen:

  • Pak de fiets
  • Werk meer thuis
  • Vergader via de telefoon
  • Kies een schone (deel)auto of scooter
  • Verwarm je huis bewust en niet met hout

Door te kiezen voor schoon vervoer, bijvoorbeeld de (elektrische) fiets, hybride of elektrische auto beperk je de uitstoot van vieze lucht. Ook meer thuiswerken en vergaderen via de telefoon draagt hieraan bij omdat je dan de auto laat staan.
De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven is ongezond. Nederland telde in 2011 al bijna een miljoen kachels en open haarden en dit aantal is sindsdien toegenomen, omdat houtstoken goedkoop is en ten onrechte een duurzaam imago heeft. Het CBS berekende dat in Nederland 10% van de bevolking hinder ondervindt door houtrook. Het RIVM neemt aan dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof afkomstig van verkeer.

In de brochure van het Longfonds: Gezonde lucht, wat kan ik doen? komen diverse mensen aan het woord: deskundigen op het gebied van luchtverontreiniging, beleidsmakers en natuurlijk mensen met een longaandoening. Behalve aan de rol van het verkeer wordt aandacht geschonken aan luchtverontreiniging door houtstoken. Een paar citaten:

Michael Rutgers, directeur van het Longfonds:
Niemand wil dat zijn longen ziek worden door de lucht die hij inademt. We kunnen allemaal besparen op onze fijnstofuitstoot. We moeten simpelweg de lucht schoner maken door minder te vervuilen. Als individu kunnen we veel doen: lopend de kinderen naar school brengen, met de fiets boodschappen doen, met de trein naar het werk, vergaderen per telefoon en geen hout stoken in en om het huis.

Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie:
Fijnstof staat als doodsoorzaak hoger op de ranglijst dan verkeersongevallen en het lijkt alsof we ons daar drukker om maken.

Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen:
Een ander probleem is de toename van houtgestookte kachels. Steeds meer mensen hebben een houtkachel, of een vuurkorf in de tuin. Dat is reuze gezellig, maar funest voor de luchtkwaliteit. Vooral mensen met een longziekte hebben hier heel veel last van. Dit beperken is alleen een heel chagrijnige maatregel. Mensen hebben het gevoel dat je hun plezier afpakt. Toch moet er wel iets aan gedaan worden. Schone lucht is te belangrijk, iedereen zal zijn bijdrage moeten leveren.

Els ten Napel, astmapatient, verhuisde van Amsterdam naar Texel:
Sinds ik hier woon, ben ik in een week meer buiten dan in Amsterdam in een heel jaar. Ik wandel en fiets zoveel mogelijk om conditie op te bouwen. Hoewel de lucht hier echt een stuk schoner is, heb ik de pech dat veel mensen in mijn buurt een houtkachel hebben. En zomers steekt iedereen de barbecue aan. Ik snap het wel en vind het zelfs best lekker ruiken, maar ik heb er veel last van. Het wordt hoog tijd dat daar duidelijk regelgeving voor komt.

Is uw interesse gewekt en wilt u het hele boekje lezen?
U kunt het bestellen. Klik op de link.