Duitsland erkent de houtrookproblematiek allang! Aangescherpte normen sinds 1-1-2015

Duitsland erkent de houtrookproblematiek allang! Aangescherpte normen sinds 1-1-2015
5 juli 2016 Redactie

Waar de Nederlandse overheid wegkijkt doen onze Duitse buren uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten van houtgestookte installaties. Al in 2010 verscherpte het Duitse Bundesamt voor Milieu middels een wetsherziening de voorschriften voor open haarden, houtkachels en andere kleine particuliere toestellen om de overlast in woonwijken terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
Omdat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen bij de vervuiling door houtstook liet het Bundesamt voor Milieu een speciaal computerprogramma ontwikkelen, het programma ‘Biomis‘. Dit programma maakt het mogelijk nauwkeurige berekeningen te maken voor de uitstoot in woonwijken. Lees verder.

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.