Stichting HoutrookVrij mist urgentie bij aanpak houtkachels

Stichting HoutrookVrij mist urgentie bij aanpak houtkachels
25 januari 2019 Redactie

De Stichting HoutrookVrij vindt in reactie op de Kamerbrief over aanbevelingen houtrook van particuliere kachels, dd. 15-01-2019 van staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om het houtrook probleem op te lossen.

Uit de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid aan de staatssecretaris dd. 8 maart 2018  is duidelijk gebleken dat houtstook vanuit het oogpunt van volksgezondheid, luchtkwaliteit en klimaat onwenselijk is.

De staatssecretaris denkt met het ontwikkelen van meetprotocollen, een stookalert, strengere eisen aan kachels en voorlichting de houtrook problematiek aan te pakken. Het enige positieve is dat de staatssecretaris met de Minister van Economische Zaken en Klimaat wil overleggen over de ISDE, waaruit ook de pellet kachel wordt gesubsidieerd.

Voorlichting
De staatssecretaris zet bij de voorlichting niet in op ontmoediging van het stoken, zoals door het Platform Houtrook en Gezondheid nadrukkelijk in bovengenoemde brief is verzocht.  De voorgestelde voorlichting is te veel gericht op stooktips, die ten onrechte de indruk wekken dat houtstook een schone vorm van energie is, mits het op de juiste manier gebeurt.

De Stichting HoutrookVrij wil in plaats daarvan eerlijke voorlichting over de schadelijke effecten voor de volksgezondheid. De voorlichting moet aansluiten bij de adviezen van de WHO en Gezondheidsraad.

Strengere eisen kachels (Ecodesign)
Uit meldingen van houtrook overlast met de voorgestelde Ecodesign kachels bij de Stichting HoutrookVrij blijkt dat de staatssecretaris een oplossing richting zoekt die nu al in de praktijk niet werkt. Ook blijven kachels die aan de strengere Ecodesign norm voldoen te veel schadelijke stoffen uitstoten, zoals kankerverwekkende PAK’s.

Meetprotocollen 
De staatssecretaris is bezig met het ontwikkelen van meetprotocollen en normen die de gemeenten bij de handhaving kunnen hanteren. Het is echter de vraag in hoeverre bij elke gemeente de houtrook problematiek even hoog op de agenda staat. Hierdoor kunnen er verschillen in behandeling van gehinderden ontstaan.

Handhaving en toezicht
De Stichting HoutrookVrij zal de staatssecretaris kritisch volgen op de vraag in hoeverre gemeenten voldoende middelen krijgen om daadwerkelijk en effectief bij overlast situaties te kunnen optreden. En ook zal zij monitoren in hoeverre handhaving en toezicht, in de Nederlandse bestuurscultuur niet sterk ontwikkeld, in de praktijk worden geborgd.

Evaluatie
De Stichting HoutrookVrij dringt aan op een snelle evaluatie, binnen een jaar, van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en acties. De Stichting HoutrookVrij mist urgentie bij de aanpak en wil op de hoogte gehouden worden van de vervolgstappen die de staatssecretaris onderneemt.

De Stichting HoutrookVrij pleit voor een volledig houtstook verbod als een oplossing voor het geschetste probleem. Bij een minder drastisch ingrijpen blijven de gezondheidsrisico’s bestaan.

De Tweede Kamer heeft inmiddels gedebatteerd over de Kamerbrief over aanbevelingen houtrook van particuliere kachels, en op 22.01.19 gestemd over de voorgestelde moties.


Meer informatie:
Kamerbrief over aanbevelingen houtrook van particuliere kachels 15 januari 2019

Reactie staatssecretaris op brief Platform Houtrook en Gezondheid 30 mei 2018

Brief Platform Houtrook en Gezondheid aan de staatssecretaris 8 maart 2018

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.