Bij de aanpak van luchtvervuiling blijven houtkachels en open haarden vooralsnog buiten schot

Bij de aanpak van luchtvervuiling blijven houtkachels en open haarden vooralsnog buiten schot
2 april 2021 Redactie

Open haarden en houtkachels blijven bij het terugdringen van luchtvervuiling grotendeels ongemoeid. De gemeenten zouden dit kunnen aanpakken, maar zien zich beperkt door landelijke wetgeving, blijkt uit een enquête door de Volkskrant onder de gemeenten die meedoen aan het Schone Lucht Akkoord.

De Rijksoverheid, 76 gemeenten en alle provincies behalve Limburg stellen zich ten doel gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te halveren  ten opzichte van 2016.
Houtstook vormt een apart hoofdstuk. Daarop ingrijpen blijkt tot nu toe lastig.

Gemeenten geven voorlichting, cursussen en adviezen. Meer kunnen ze op dit moment niet doen, omdat landelijke regelgeving ontbreekt. Mensen mogen zelf beslissen hoe ze hun huis verwarmen.

Ruim 80 procent van de gemeenten die aan het onderzoek mee deden geeft aan klachten over houtrook op te pakken. Voor handhaving is de ruimte echter beperkt: er zijn geen regels, en een landelijke methode om te bepalen of een schoorsteen te veel uitstoot is nog in ontwikkeling.

Daarbij geeft de onlangs gepubliceerde Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 – 2023 weinig hoop. Onze verwachting is dat de geschetste maatregelen nauwelijks gaan bijdragen aan vermindering van overlast. Sterker nog. De kans dat de overlast toeneemt is wat ons betreft reëel.

In deze agenda wordt ook aangegeven dat bij de uitwerking van de maatregelen en pilots externe stakeholders nauw worden betrokken, waaronder vertegenwoordigers van mensen die de gezondheidseffecten ondervinden. Dan is het toch bijzonder te lezen dat burgers slechts bij twee van de twaalf maatregelen betrokken worden (pilots) of men moet gemeenten als vertegenwoordiger van de gehinderde zien? Wij zijn in ieder geval niet gevraagd om mee te denken.

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.