make a essay internet business plans report wiriters research papers mechanical engineering pdf research proposal phd biology master thesis behavioral finance best essay website alitalia airlines seat assignment

Manifest: Geef kinderen gezonde lucht – nu en in de toekomst

Manifest: Geef kinderen gezonde lucht – nu en in de toekomst
2 mei 2021 Redactie

Het Longfonds heeft onlangs het manifest gepubliceerd met als titel: Geef kinderen gezonde lucht – nu en in de toekomst. De Stichting HoutrookVrij verbindt haar naam hier graag aan. Net als vele anderen.

Dringende oproep aan het nieuwe kabinet: benoem een speciale gezant voor gezonde lucht

Overal en altijd in Nederland gezonde lucht. Vrij ademen, voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen. Dat is wat wij willen. De realiteit is helaas dat de lucht op veel plekken ongezond is. Hierdoor loopt iedereen in Nederland onnodig gezondheidsschade op. Dat begint zelfs al in de baarmoeder, waar het ongeboren kind wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. De gezondheidsschade die dan al ontstaat, heeft een grote impact op de rest van het leven.

De impact van vieze lucht bij kinderen

 • Bij 1 op de 5 kinderen met astma in Nederland is er een relatie met blootstelling aan stikstofdioxide
 • Er is een verband tussen luchtvervuiling en verminderde longfunctie op latere leeftijd
 • Houtstokende buren, wonen nabij een drukke weg of andere vervuilingsbron maken dat  kinderen
 • met astma regelmatig benauwd zijn; hierdoor ontstaat ongelijkwaardigheid tussen kinderen.

Vieze lucht maakt ziek, zowel kinderen als volwassenen

 • Het veroorzaakt longziekten, (long)kanker en hart- en vaatziekten
 • Het leidt per jaar tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en 16.000 ziekenhuisopnames
 • 750.000 van de 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte hebben hierdoor gezondheidsklachten
 • Er lijkt een relatie te zijn met diabetes en neurologische- en psychische aandoeningen
 • Het maakt je vatbaarder voor infectieziekten zoals Covid19

WIJ, ONDERTEKENAARS VAN DIT MANIFEST, WILLEN DAT KINDEREN KUNNEN OPGROEIEN IN GEZONDE LUCHT

Oproep aan kabinet: stel een speciale gezant aan voor schone lucht

 • Deze persoon heeft als opdracht:
 • Aanjagen van een echte verandering in luchtkwaliteit
 • Relatie leggen met klimaat, energietransitie en stikstofproblematiek
 • Voortdurend adviseren minister van Volksgezondheid
 • Leiden van werkgroepen
 • Ontwikkelen van concrete richtlijnen voor gezonde lucht
 • Bevorderen investeringen in gezonde lucht
 • Te beginnen bij een serieuze aanpak van de houtrookproblematiek, afbouw verbranding biomassa en integrale oplossing voor het stikstofdossier

lees het manifest