Van noaberschap naar rechtszaak

Van noaberschap naar rechtszaak
6 juli 2021 Francis Nijenhuis

Houtstook: toch niet zo gezellig

In onze wijk in Oldenzaal verdween niet alleen de schone lucht maar ook een gezellige buurt. Tot 2017 hadden we goed contact met onze overburen. Naoberschap noemen we dat in het oosten. De overbuurman repareerde bijvoorbeeld onze fietsen, wij namen een Fries suikerbrood voor hen mee. Heel gewoon en gezellig.

Totdat er een houtkachel kwam. Wij dachten er nog in goed overleg uit te komen. Om onze gezinsleden met astma en andere chronische luchtwegklachten te sparen, kwam er een afspraak om na 22.00 uur niet meer te stoken.  Konden wij weer ventileren. Helaas, de stoker hield zich niet aan de afspraak. Gevolg: boze gezichten over en weer.

Die luchtwegklachten, nee, die kwamen niet van de houtrook, aldus de overburen. Of wij dat maar even wetenschappelijk wilden aantonen met een dubbelblinde test. Dus: een groep kinderen in neprook (placebo) zetten en de andere groep kinderen in de houtrook. Een absurd onderzoeksvoorstel, dat door geen enkele ethische commissie ooit zou worden goedgekeurd. Dit markeerde het begin van onze jarenlange juridische strijd. 

Wij wisten wél aan te tonen dat de provinciale normen van geurhinder door onze stokers werden overtreden, maar helaas, de Raad van State betoogde eind 2020 dat ze in onze zaak niet relevant zijn. We zochten daarom contact met Johan Vollenbroek die goed thuis is in milieuwetgeving.  Hij is bekend van de succesvolle rechtszaak tegen de Nederlandse Staat die onvoldoende doet aan het stikstofprobleem. Vollenbroek schreef gemeenten aan met voorstellen hoe ze de houtrookproblematiek zouden kunnen aanpakken. Helaas, zonder al te veel resultaat.

Bleef over als vervolgstap: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. 

Via Van Damsté advocaten in Enschede kwamen we bij de juiste advocaat uit: mr. Sanderink die in 2015 promoveerde op omgevingsrecht en mensenrechten.  Centrale vraag in zijn proefschrift was: welke verplichtingen  hebben overheden inzake omgevingsrecht die voortvloeien uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)?  Zijn visie is eerder met succes gebruikt door Urgenda inzake de opzienbarende klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. 

Wij hopen dat het Europese Hof ons recht op schone lucht erkent. Houtrook is volgens ons ook een schending van ‘de persoonlijke levenssfeer’ die het genoemde Europese verdrag juist zou moeten garanderen. Houtrook, je kunt er niet aan ontsnappen.

Onze houtrookstrijd werd en wordt door de vele houtrookgedupeerden in ons land gevolgd. Zij waren net als wij teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. En dankzij de positief verlopen crowdfundingsactie, ook gesteund door vele twitteraars, hebben we al snel besloten om door te gaan. Het kost een hoop geld en veel energie.  Het voelt alsof we dit niet alleen voor ons gezin doen maar voor alle mensen in dezelfde problematische situatie. Binnen een week hadden we de eerste 7.500 Euro binnen. Nu zitten we al op bijna 11.000 Euro (stand: 13 juli 2021). Dat verrast ons behoorlijk.

We krijgen financiële steun van velen, grote en kleine bedragen. Echt heel gaaf! We kennen velen persoonlijk. Zij steunen ons ook door de kwestie bij anderen onder de aandacht te brengen. Politieke partijen houden onze actie in de gaten. We hopen dat houtrook zo ook op de politieke agenda komt te staan. En vooral dat gedupeerden meer rechten krijgen en dat niet de stoker wordt beschermd, zoals de situatie nu is.

Onze aanvraag is inmiddels bij het Europees Hof ingediend. Het kan wel een jaar duren voordat we hier meer over horen. Wij houden u op de hoogte als er nieuws is. We zijn de Stichting HoutrookVrij zeer dankbaar voor deze publicatiemogelijkheid. Op naar schone lucht voor iedereen!

Familie Kuipers, juli 2021

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.