Resultaten van bijeenkomst Apeldoorn over handhavingsverzoek

Resultaten van bijeenkomst Apeldoorn over handhavingsverzoek
15 juli 2023 Anne-Marie

Het is altijd weer fijn om andere mensen met houtrookoverlast te ontmoeten. Zoveel herkenning, maar ook ervaringsdeskundigen die elkaar kunnen ondersteunen en praktische tips kunnen geven. Op zaterdag 8 juli kreeg je daarnaast ook een informatief programma aangeboden. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden en stappen die je kunt nemen als het handhavingsverzoek door je gemeente wordt afgewezen. Maar ook dat gemeenten onvoldoende urgentie voelen om houtrookoverlast aan banden te leggen.

Ook kon je kennismaken met de mensen van de Vereniging Leefmilieu, medeorganisator van de bijeenkomst in Apeldoorn. De Stichting HoutrookVrij en de Vereniging Leefmilieu werken samen bij de handhavingsactie. De Nijmeegse organisatie is deskundig op milieugebied, heeft ervaring met juridische procedures en werkt vaker samen met groepen bewoners.

Hoe staat het met de handhavingsverzoeken?

De meeste gemeenten wijzen het af, soms ook met de mededeling dat onderzoek inmiddels niet meer mogelijk is omdat het stookseizoen voorbij is. De afwijzing is heel formeel, zoals in Leeuwarden. In Zutphen wordt vriendelijk gewezen op de mogelijkheid om in de herfst opnieuw een handhavingsverzoek in te dienen. Ook krijgt de indiener daar te horen dat er met ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2024 meer mogelijkheden tot handhaven komen.

In de gemeente Rheden, zitten de twaalf indieners inmiddels om tafel bij de gemeente om te kijken hoe het nu verder moet. Daar stelt de gemeente het gevraagde onderzoek uit tot het volgende stookseizoen. Ook bleek deze gemeente zorgvuldig om te gaan met de privacy van de indieners. Wie ook anonimiteit wenst, voegt de volgende tekst aan het handhavingsverzoek toe:

Ik vraag u dringend met verwijzing naar de Wet op de Privacy (De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) mijn gegevens zonder nadrukkelijke toestemming vooraf niet te verstrekken aan derden. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de handhavingswijzer van de Nationale Ombudsman (twaalf spelregels voor behoorlijk omgaan met de handhavingsverzoeken van burgers.

Bezwaarschrift

De logische vervolgstap op een afwijzing is het indienen van een bezwaarschrift. (Je kunt ook besluiten dat je die stap niet zet.) En wat zet je daar dan in? Bijvoorbeeld de resultaten uit het Samenwerkend Houtrookonderzoek, ook wel Charred genoemd. Uit dit onderzoek van de Universiteit Utrecht- in samenwerking met TNO, RIVM en GGD Amsterdam- is heel duidelijk gebleken dat er een hoge blootstelling op buurtniveau is. Deze hoge waarden werden gemeten op een relatief afgelegen locatie en tijdens mild winterweer. Bij die gemiddelde blootstelling van alle houtkachels in de buurt en wijde omgeving moet de uitstoot van buren nog eens opgeteld worden. En hoe dichter bij de bron, hoe hoger de fijnstofwaarden zijn die je inademt.

Raad van State

De actuele stand van zaken is dat een gemeente serieus onderzoek moet doen naar houtrookoverlast, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Van alle aanwezigen waren Dieter en Marleen Pientka het verst met hun zaak: na de uitspraak van de Raad van State deed de gemeente Borssele het gevraagde onderzoek. De indieners zijn daarover niet tevreden, zodat ze opnieuw het juridische circuit ingaan. Wordt vervolgd.

Fijnstof meten

Wie zelf fijnstof wil gaan meten kon informatie krijgen over drie opties, individueel meten via Scapeler met een kant-en-klaar kastje of een meetnetwerk voor je eigen woonplaats opzetten. In Woudenberg en Barneveld hebben ze dat meetnetwerk op twee verschillende manieren uitgewerkt.. De meetgegevens kunnen aan het handhavingsverzoek of bezwaarschrift worden toegevoegd. Het blijft moeilijk bewijsmateriaal omdat de gemeenten oordelen dat er geen ‘handhaafbare normen’ zijn of deze metingen niet erkennen. Toch levert het zinvolle informatie op, bijvoorbeeld bij welke windrichting de meeste overlast ontstaat of over stooktijden.

Herhaling programma

Er kwamen ook ideeën voor verdere acties: bezwaren indienen tegen de WOZ-waarde van je woning, want zoals iemand het verwoordde ‘die was zeven maanden per jaar niet bewoonbaar meer.’ Een ander onderzoekt de mogelijkheden van letselschade en tipt HoutrookVrij als dit een vruchtbare weg is voor anderen.

Na de zomervakantie wordt hetzelfde programma nog eens herhaald. Ongetwijfeld met nieuwe informatie en met andere deelnemers. Houd de website of social media van HoutrookVrij in de gaten voor een nieuwe datum.

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.