Houtrook verhoogt het risico op dementie

Houtrook verhoogt het risico op dementie
31 augustus 2023 Inge

Een Harvard onderzoek toont aan dat kleine beetjes fijnstof in de lucht het risico op dementie sterk verhogen. Houtstook is een grote bron van PM2,5. Houtkachels stoten niet alleen veel fijnstof uit in de buitenlucht maar ook in het huis van de stoker.

Meta-analyse, een onderzoek met 14 studies

Harvard wetenschappers verzamelden 14 onderzoeken naar fijnstof en dementie. Er kwam een eenduidig verband naar voren tussen PM2,5 fijnstof en dementie. Het risico nam met 17% toe wanneer mensen jaarlijks werden blootgesteld aan twee microgram meer PM2,5 per kubieke meter. Dat was ook het geval bij lage concentraties.

Bij 7 van deze onderzoeken werden alle mensen daadwerkelijk op dementie onderzocht, zowel in het begin als aan het eind. Bij deze studies werd een nog sterkere toename van dementie gezien, met 42 procent. De andere onderzoeken verkregen de diagnosen van de ziektekostenverzekeraars.

Er is goed gecontroleerd en uitgesloten dat andere risicofactoren voor dementie, zoals ongezond eten en roken, deze resultaten konden beïnvloeden.

Houtkachel verhoogt fijnstof huis stoker

Houtkachels vervuilen niet alleen de buitenlucht maar ook rechtstreeks het huis van de stoker. Engels onderzoek in Sheffield toont aan dat een brandende houtkachel de gemiddelde fijnstof dagwaarde in de kamer driemaal verhoogt. Het fijnstof nam toe met 8,09 microgram PM2,5 per kubieke meter. Na het toevoegen van hout werden fijnstof pieken gemeten van gemiddeld 48 microgram PM2,5 per kubieke meter en uitschieters naar 160. Het ging om moderne houtkachels en om droog hout. Ook in het Utrechtse Charred onderzoek verdriedubbelde de gemiddelde dagwaarde van PM2,5 in het huis van de stoker.

Alzheimer Nederland

“Een vuurkorf of houtkachel lijkt gezellig, maar vervuilt de lucht erg. Zelfs kaarsen zorgen voor fijnstof in huis. Als alternatief kun je kiezen voor bijvoorbeeld een elektrische open haard of elektrische kaarsen.”

 

Wil je het dementie onderzoek zelf lezen, klik dan hier. Of in The Washington Post die erover schreef, klik hier. Voor het Engelse onderzoek naar PM2,5 in huizen van stokers, klik hier. Voor het Charred onderzoek tenslotte klik hier en kijk op bladzij 2, 3 en 6.

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.