Staatssecretaris: Zo min mogelijk hout stoken!

Staatssecretaris: Zo min mogelijk hout stoken!
4 december 2023 Inge

Staatssecretaris Vivianne Heinen gaat inzetten op ‘minder stoken’ en niet op ‘beter stoken’ in EcoDesign houtkachels. In 2024 start een landelijke campagne om houtrookoverlast te beperken.

 

Eind oktober was het Tweede Kamer debat rondom luchtkwaliteit. De staatssecretaris gaf ook per brief antwoord op vragen over houtstook.

EcoDesign houtkachels lossen problemen niet op

“Om de luchtkwaliteit te verbeteren zou het goed zijn als zo min mogelijk hout gestookt wordt. Alle kachels stoten immers vervuilende stoffen uit, ook EcoDesign kachels.”

 

“EcoDesign kachels zouden beter moeten presteren dan oude kachels als het gaat om minder vervuilende emissies. Verschillende landen zijn daarom bezig met het vervangen van oude kachels door EcoDesign kachels. Tot op heden lijkt de luchtkwaliteit er in de betreffende landen echter niet substantieel door te verbeteren. Reden dat bijvoorbeeld in Canberra (Australië) houtstook nu helemaal verboden is en dat het Duitse Umwelt Bundes Amt inmiddels actief aangeeft dat houtstook niet wordt aanbevolen vanwege de schadelijkheid voor de gezondheid, bossen en het klimaat, en warmtepompen wil stimuleren ter vervanging van houtkachels. Omdat iedere houtkachel vervuilende stoffen uitstoot, blijft bovendien de overlast die buren kunnen ervaren van houtstook bestaan.”

 

“Daarnaast zijn er signalen dat EcoDesign kachels relatief meer ultrafijnstof uitstoten, hetgeen nog slechter is voor de gezondheid dan fijnstof. Dit wordt nog nader onderzocht. Samen met het feit dat het Europees Parlement op dit moment in de Richtlijn Luchtkwaliteit aanstuurt op het halen van de WHO-advieswaarden van 2021 in 2035 (dit kan alleen als de particuliere houtstook wordt uitgefaseerd), is dat reden om op dit moment terughoudend te zijn met het introduceren van nieuwe en dure Duitse systemen en/of EcoDesign kachels.”

Campagne: bewustwording houtrookoverlast nodig

“Ik ben me ervan bewust dat de effecten van houtstook fors ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van mensen die overlast en negatieve gezondheidseffecten ervaren van houtstook.”

 

“Uit een analyse van het RIVM van klachten bij overlast van houtstook bleek dat veel klachten te voorkomen zijn als niet gestookt wordt bij geen of zwakke wind (dat is windkracht 0, 1 en 2). Uit de flitspeiling bleek bovendien dat mensen bereid zijn rekening te houden met elkaar.”

 

“Daarom richt ik me in de landelijke communicatie aanpak allereerst op bewustwording. Als mensen die stoken zich niet realiseren dat zij overlast kunnen veroorzaken bij de buren, kan niet verwacht worden dat zij rekening houden met die buren.”

 

“Ik ga er daarom vanuit dat bewustwording helpt bij het rekening houden met elkaar en leidt tot minder stoken bij ongunstige weersomstandigheden.”

Stichting HoutrookVrij

Wij zijn blij met de nieuwe plannen van onze staatssecretaris. We juichen deze ingezette stap, die nodig is om houtstook uit te faseren, van harte toe!

 

Wil je alle antwoorden van de staatssecretaris lezen, klik dan hier.

 

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.