Tag

houtstook

GGD Amsterdam: “Verbied houtstook gewoon”

“Een goed voorbeeld is houtrook. Ik heb aardig wat wethouders verteld dat als zij overlast en luchtverontreiniging echt willen beperken, ze gewoon moeten verbieden dat er op hout gestookt wordt. Het dient geen enkel ander doel dan gezelligheid. Mensen hebben er last van en het is slecht voor de luchtkwaliteit: verbied het gewoon.”

Fred Woudenberg, hoofd afdeling leefomgeving GGD Amsterdam

Klik hier om het artikel te lezen.

Gelderse NMF adviseert gemeentes: “Verbied houtverbranding”

“Houtige biomassa moet als grondstof worden ingezet, niet als brandstof voor energieopwekking”, zo stelt de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF).

In een beleidsdocument met aanbevelingen voor het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie en de Regionale Energiestrategieën (RES) adviseert de GNMF gemeentes onder meer om haardhout te ontmoedigen:

“Veel hout wordt gebruikt in open haarden en houtkachels. Dit gaat meestal om stamhout. Daarvan is de CO2-uitstoot relatief hoog, ook doordat de verbranding energieonzuinig is.

Daarnaast leveren houtkachels bij particulieren ook milieuproblemen (roet- en stofuitstoot) en rook overlast op. Ook als goed gedroogd hout of pellets worden gebruikt en ook bij de beste kwaliteit kachels. De schoorsteen vormt ook vaak een warmtelek in de woning.”

De GNMF concludeert:

“Ontmoedig daarom het gebruik van open haarden en pelletkachels, zeker in de gebouwde omgeving. Geef goede voorlichting, ook over vuurkorven. U kunt ook een stap verder gaan door houtverbranding te verbieden. Ontmoedigen is meestal niet voldoende.

Houtstook verreweg grootste bron van PAK’s in oppervlaktewater

Houtstook verziekt niet alleen onze luchtkwaliteit, maar ook ons oppervlaktewater. Dat blijkt uit uitlatingen van Leonard Osté, projectleider bij Deltares:

Verreweg de grootste bron van PAK’s [polycyclische aromatische koolwaterstoffen] in oppervlaktewater is het voor de gezelligheid stoken van hout in houtkachels en open haarden.

Klik op onderstaand plaatje om het artikel te openen: